„Kolonie Miłosierdzia” w Płocku

Od 29 czerwca do 7 lipca 2019 r. w Płocku przebywać będzie grupa około pięćdziesięciorga dzieci z polskich rodzin z terenów Wileńszczyzny. Dzieci przybyły na zaproszenie Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”, która współpracuje z członkami Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej i Stowarzyszenia Historycznego im. „11. Grupy Operacyjnej NSZ”. Dla Rodaków przygotowano bogaty program pobytu w Polsce.

Kolonie_milosierdzia.jpg

We wtorek 2 lipca br. zorganizowano otwarte spotkanie Polaków z Wileńszczyzny z mieszkańcami Płocka w kościele parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku. Rozpoczęło się ono Mszą św. o godz. 18.00, a tuż po niej dzieci zaprezentowały program artystyczno-patriotyczny dla parafian świętojańskich i zaproszonych gości.

W imieniu fundacji Rodaków powitał wiceprezes fundacji Adam Modliborski. Spotkanie uświetnili swoją obecnością parlamentarzyści poseł Maciej Małecki i senator Marek Martynowski, którzy w ciepły sposób, w imieniu Sejmu i Senatu RP przywitali Rodaków na ziemi polskiej oraz obdarowali ich podarunkami.

Głos zabrał też pomysłodawca i fundator Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” ks. prof. Wojciech Góralski, który wyraził głęboką radość z tego, że młodzi Rodacy zechcieli przybyć do Polski. Bezpośrednio przed częścią artystyczną przemówił Tadeusz Romanovski z Litwy, lider Wspólnoty Miłosierdzia, która zajmuje się opieką dzieci i dba o kształtowanie właściwych postaw religijnych i patriotycznych. W swoim wystąpieniu przekonywał, że niezwykle istotne jest to, aby Polska nie zapomniała o swoich Rodakach poza granicami kraju. Przestrzegł on: „Jeśli Polska zapomni o Kresach, to może się stać, że Bóg zapomni o Polsce”.

Podczas spotkania mało miejsce wiele spontanicznych odruchów serca, podarunków, życzeń, zdjęć. Kazimierz Cieślik – założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej wraz z przedstawicielami pierwszego Zarządu Stowarzyszenia, na czele z Reginą Ziarko-Podlaską, również wręczyli dzieciom drobne prezenty.

Fotorelacja Gość Płocki

Prezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” Witold Wybult wyraził nadzieję, że takie spotkania mogą stać się piękną, płocko-wileńską tradycją. Podziękował też darczyńcom, którzy podjęli współfinansowania „Kolonii Miłosierdzia”: Fundacji Grupy PERN oraz Fundacji Energa. Oprócz tych dwóch firm wydatny udział w organizacji pobytu dzieci w Płocku mają również członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej i Stowarzyszenia Historycznego im. „11. Grupy Operacyjnej NSZ”, a także kilka innych osób. Istotną pomoc ofiarowali parlamentarzyści poseł Maciej Małecki i senator Marek Martynowski.

W ramach wypoczynku goście z terenów Wileńszczyzny zwiedzili Toruń, a także płocki ogród zoologiczny. Byli w Stadninie Ogierów w Łącku, gdzie oprócz przejażdżek bryczkami spotkali się z żołnierzami 64 Batalionu Lekkiej Piechoty w Płocku (Wojska Obrony Terytorialnej). W kolejnych dniach w programie pobytu Rodaków na ziemi polskiej znajdzie się zwiedzanie Płocka, wyjazd do Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach, wypoczynek nad jeziorem Białym w okolicach Lucienia.

Witold Wybult
Prezes Fundacji „Cokolwiek Uczyniliście”

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę