Klub Seniora „Szansa” przy parafii św. Jadwigi Królowej w Płocku wznowił działalność

Po przerwie spowodowanej stanem epidemii działalność wznowił Klub Seniora „Szansa” przy parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku. O jego ponowne otarcie poprosili sami seniorzy, którzy nie mogą korzystać z innych form kontaktów integracyjnych. Zajęcia odbywają się z zachowaniem rygoru sanitarnego, w nowej, przestronnej sali.

Srk.jpg

Klub Seniora „Szansa” przy parafii św. Jadwigi Królowej w Płocku powstał w styczniu 2019 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich diecezji płockiej i Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”. W prowadzonych zajęciach może uczestniczyć 25 osób z miasta Płocka.

Klub jest czynny w każdy czwartek. Odbywają się w nim m.in. zajęcia rekreacyjne, psychoterapia czy spotkania z kulturą i sztuką. Został otwarty ponownie po przerwie spowodowanej stanem epidemii, na wyraźne życzenie uczestników zajęć.

„Seniorzy poprosili, aby wznowić zajęcia w klubie, ponieważ z powodu obecnej sytuacji nie mogą uczestniczyć w innych spotkaniach edukacyjnych i integracyjnych. Przekazali, że bardzo potrzebują takich spotkań, że jest to dla nich jedna z niewielu możliwości kontaktu społecznego. Zgodziliśmy się więc ponownie otworzyć klub, oczywiście z zachowaniem rygorów sanitarnych: uczestnicy są w maseczkach, często dezynfekują ręce, znajdują się w odpowiedniej od siebie odległości, w razie jakichkolwiek objawów chorobowych nie mogą do nas przyjść. Uczestniczą w zajęciach dobrowolnie i na własną odpowiedzialność” – podkreślił Witold Wybult, koordynator klubu, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich diecezji płockiej oraz prezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”.

Klub Seniora „Szansa” przy parafii św. Jadwigi Królowej w Płocku na początku działalności był współfinansowany przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka oraz z środków pochodzących z grantu od Levi Strauss Foundation. Aktualnie jego działalność finansuje Stowarzyszenie Rodzin Katolickich diecezji płockiej oraz Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę