Klub Inteligencji Katolickiej rozpoczął 32. rok działalności

„Wieczorem Królewskim”, czyli dorocznym spotkaniem świąteczno-noworocznym Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku, zainaugurowano 5 stycznia br. 32 rok jego działalności. W spotkaniu w Wyższym Seminarium Duchownym uczestniczył Biskup Płocki Piotr Libera: - Jesteście promotorami kontaktów ekumenicznych w Płocku – zwrócił się do członków stowarzyszenia.

„Wieczór Królewski” jest spotkaniem o bogatej tradycji, organizowanym na początku nowego roku, około uroczystości Trzech Króli, skąd pochodzi nazwa tego spotkania członków Klubu Inteligencji Katolickiej.

Uczestników spotkania powitała dr Halina Świstak, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku. Przypomniała hasło roku duszpasterskiego w Kościele „W mocy Bożego ducha”. Zapewniła, że stowarzyszenie zamierza włączać się w jego realizację, inicjując różne wydarzenia oraz uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych przez diecezję.

- Rzeczywistość, w której żyje człowiek, podlega działaniu Ducha Świętego. To On czyni nas swoimi narzędziami. Otwarci na działanie Ducha Świętego starajmy się dążyć do budowania jedności, wspólnoty, porozumienia oraz wnośmy pokój w rzeczywistość świata – życzyła członkom KIK w nowym roku działalności. 

Odniosła się także do jesiennych Dni Kultury Chrześcijańskiej w Płocku, podczas których płocki KIK zorganizował wieczór poezji i muzyki z okazji 40. rocznicy wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Promowano wówczas tomik wierszy pt. „Dwa skrzydła nadziei. Poetyckie wotum wdzięczności Janowi Pawłowi II”. Tymi metaforycznymi „skrzydłami nadziei” są pielgrzymki Papieża do Lubaczowa i Lwowa. Autorem wierszy jest Mariusz Olbromski, pisarz, poeta, pasjonat kultury i jeden z założycieli oraz wieloletni prezes lubaczowskiego KIK.

Halina Świstak podarowała wspomniany tomik biskupowi płockiemu Piotrowi Liberze, z okazji przypadającej w tych dniach 22. rocznicy jego święceń biskupich.

Pasterz Kościoła płockiego dziękując za prezent zaznaczył, że latem 2018 roku był we Lwowie i ulicami miasta poprowadził procesję Bożego Ciała na zaproszenie abp. Mieczysława Mokrzyckiego, byłego sekretarza papieża Jana Pawła II. Uczestniczyło w niej wielu rodaków, wciąż z sentymentem mówiących o Polsce.

Bp Libera podziękował też stowarzyszeniu za udział w wielu ważnych inicjatywach, w tym Mszy św. z udziałem Episkopatu Polski w płockiej katedrze, podczas historycznego Zebrania Plenarnego KEP w Płocku.

- Jesteście też promotorami kontaktów ekumenicznych z innymi Kościołami chrześcijańskimi w Płocku. Aktywnie włączacie się w działania na rzecz ochrony środowiska, w tym w Ekumeniczny Dzień Stworzenia, który po raz kolejny odbędzie się jesienią w naszym mieście – zapowiedział hierarcha. 

 W „Wieczorze Królewskim” w Wyższym Seminarium Duchownym wzięli udział członkowie i sympatycy KIK. W programie znalazła się agapa i wspólne kolędowanie z zespołem „Santiago” z parafii św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy z jego opiekunką Ewą Magierską. Wszystko poprzedziła Msza św., której przewodniczył ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, redaktor naczelny „Gościa Płockiego”, były asystent kościelny KIK.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę