Katolickie Radio Diecezji Płockiej upamiętni 100. rocznicę urodzin Papieża

Nauczanie św. Jana Pawła II, transmisja poświęconego mu koncertu oraz program o pielgrzymce papieskiej do Płocka, zostały przygotowane przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Rozgłośnia zainaugurowała swoją działalność 7 czerwca 1991 roku, podczas Mszy św. celebrowanej w Płocku przez Papieża.

Jan_pawel_oltarz.jpg

Katolickie Radio Diecezji Płockiej z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w niedzielę 17 maja przez cały dzień, co godzinę, prezentować będzie na antenie fragmenty nauczania Papieża, słowa wygłoszone w różnych miejscach i okolicznościach. Natomiast wieczorem transmitować będzie dwukrotnie: o godz. 17:30 i 21:30 - koncert ku czci Papieża, wyprodukowany przez TVP1.

- Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II chcemy raz jeszcze wrócić do jego nauczania, aby przypomnieć dzieło jego życia. Przesłanie, jakie nam pozostawił Papież, jest uniwersalne i wciąż warte słuchania i poznawania – powiedział Michał Wichłacz, dyrektor ds. technicznych w KRDP.

Ponadto 18 maja o godz. 13:10 w cyklu „Gość Dnia” zaprezentowana zostanie audycja z ks. prał. Wiesławem Gutowskim, proboszczem parafii św. Bartłomieja w Płocku, który w 1991 roku był dyrektorem wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej i współorganizatorem papieskiej pielgrzymki do Płocka.

- Byłem wtedy zastępcą ks. Marka Smogorzewskiego, głównego organizatora pielgrzymki papieskiej z ramienia Kościoła. Do dziś ze wzruszeniem wspominam kilkuminutową, osobistą rozmowę z Janem Pawłem II tuż przed jego odjazdem. Wiem, że jego wizyta w Płocku przyniosła dużo dobrych owoców duchowych – przyznaje ks. Gutowski.

Msza św. papieska na Placu Celebry w Płocku była dla niego ważna jeszcze z jednego powodu: to wtedy zainaugurowało swoją działalność Katolickie Radio Płock, pierwsza rozgłośnia diecezjalna, poprzedniczka KRDP, ale także pierwsza katolicka rozgłośnia w Polsce po transformacji ustrojowej. Ks. Wiesław Gutowski współtworzył je z Andrzejem Wiśniewskim.

Jan Paweł II wiedział, że transmisja Mszy św. jego udziałem rozpoczyna działalność radia. Na zakończenie zwrócił się do wiernych: „Na początku Mszy św. znakiem krzyża zostało zainaugurowane i rozpoczęło ewangelizacyjną działalność radio Diecezji Płockiej. Pierwsza katolicka rozgłośnia w Polsce. Vivant sequentes!” (niech żyją następcy).

KRDP zaprasza także słuchaczy w poniedziałek 18 maja o godzinie 18:00 na transmisję Mszy św. rocznicowej z bazyliki katedralnej w Płocku, na falach 104,3 MHz Płock i 103,9 MHz Ciechanów. Będzie jej przewodniczył i homilię wygłosi bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę