Katedra podświetlona na czerwono w akcji #RedWeek

Bazylika katedralna płocka jest jednym z sakralnych obiektów, które w ramach akcji #RedWeek zostały oświetlone na czerwono, w duchu solidarności z prześladowanymi chrześcijanami. To inicjatywa Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, w której wzięły udział miasta na całym świecie.

Karedra-red.jpg

Akcja #RedWeek jest wyrazem solidarności z prześladowanymi chrześcijanami na całym świecie. W ramach akcji kościoły, zabytkowe budynki i pomniki zostają oświetlone na czerwono. To inicjatywa Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Szacuje się, że około 250 mln wyznawców Chrystusa nie może swobodnie praktykować swojej wiary, a nawet doświadcza z tego powodu prześladowań czy wręcz jest zabijanych.

Chrześcijanie są najbardziej prześladowani w Azji i w Afryce, ale do różnych form ich prześladowania i stygmatyzowania coraz częściej dochodzi też w krajach europejskich. Ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, powiedział, że akcja #RedWeek na zwrócić uwagę świata na ten poważny problem. Ma też zwiększyć świadomość o prześladowanym Kościele na świecie i zachęcić do wspierania wyznawców Chrystusa materialnie i duchowo. 

Na świecie podświetlono na czerwono niemal sto katedr, setki kościołów i budynków. Są to m.in. obiekty sakralne i zabytkowe w największych miastach Europy. W tym gronie znalazła się też bazylika katedralna w Płocku, zgodnie z decyzją biskupa płockiego Piotra Libery.

„Podświetliliśmy na czerwono główne wejście do katedry. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na problem prześladowania chrześcijan. Mamy nadzieję, że dzięki akcji #RedWeek coraz więcej osób będzie świadomych, jakich dramatów doświadczają chrześcijanie na świecie” – mówi ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku.

Czerwień na głównym wejściu do katedry płockiej jest widoczna w ten weekend (20-22 listopada br.) od zmroku do późnych godzin nocnych, a także we wczesnych godzinach porannych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę