Kapelani szpitali rozmawiali o posłudze w dobie Covid-19

Kapelani pracujący w szpitalach na terenie diecezji płockiej spotkali się w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku, aby porozmawiać o charakterze swojej posługi w czasie pandemii koronawirusa (12 października 2020 r.). Zaproszenie biskupa płockiego Piotra Libery przyjął także ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz Służby Zdrowia i Marek Posobkiewicz, były Główny Inspektor Sanitarny. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą do św. Rocha, patrona chroniącego od zarazy.

Kapelani.jpg

Kapelani szpitalni z diecezji płockiej opowiadali o warunkach pracy w szpitalach w czasie pandemii Covid-19. Przyznali, że są one ograniczone, w wielu szpitalach nie można odprawiać Mszy św., a do chorych docierają na wezwanie, reagują na telefon wzywający do szpitala.

Gość spotkania w Płocku - ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz Służby Zdrowia, kapelan Głównego Inspektoratu Sanitarnego zwrócił uwagę na ograniczenia opieki duszpasterskiej w szpitalach, jednak kapelani powinni „upominać się o swoje”. Nie mogą godzić się na odsuwanie ich od posługi wobec chorych. Szpital jest zobowiązany przekazać kapelanom środki ochrony osobistej i umożliwiać wykonywanie przez nich pracy. Kapelani w szpitalu powinni być traktowani jako współpracownicy służby zdrowia. Zaproponował też kapelanom organizację zespołowej opieki duszpasterskiej, na przykład z udziałem sióstr zakonnych i nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. 

„Nie wolno dopuścić do sytuacji, w której ktoś powie, że posługa kapelanów w szpitalach nie jest konieczna. Personel i pacjenci muszą wiedzieć, że ksiądz jest do dyspozycji. W jakimś sensie odsuwani od swoich obowiązków kapelani mają różne pomysły, aby temu zapobiec. Pamiętajmy, że w czasie pandemii tylko my możemy docierać do osób starszych, znajdujących się w bardzo ciężkich stanach. Nie możemy ich zostawić, to nasi wierni” – przestrzegł ks. Arkadiusz Zawistowski.

Natomiast Marek Posobkiewicz, były Główny Inspektor Sanitarny przekazał kapelanom, aby „nie poddawać się histerii, ale nie lekceważyć źródła zakażenia, a tym samym pomóc transmisji koronawirusa”. On ulega inaktywacji (zanikowi, zahamowaniu), gdy człowiek nie pomoże mu dostać się do organizmu. Wystarczy jednak, że człowiek wejdzie do pomieszczenia, w którym była chora osoba i znajduje się tam wirus, dotknie czegoś, a potem bezwiednie dotknie ręką błony śluzowej, i zakażenie gotowe.  

„Wirus nikogo nie oszczędza. Dopiero gdy większość społeczeństwa będzie po kontakcie z wirusem (chorzy objawowo, bezobjawowo, zaszczepieni), on w naturalny sposób wygaśnie. Obecne dane ponad czterech tysięcy chorych w czasie doby mnie nie przerażają. Przeraża mnie liczba chorych w szpitalach, na oddziałach intensywnej terapii. One nie są z gumy. Chronimy się przez zakażeniem w różny sposób, aby nie trafiała tam zbyt duża liczba chorych. Kościół musi starać się zrobić wszystko, aby wierni się nie zakażali. Księża powinni być edukatorami zdrowotnymi w swoim środowisku” – uważał specjalista chorób wewnętrznych i chorób tropikalnych.

Lekarz polecił szczepić się przeciw sezonowej grypie, aby nie dopuścić do tego, że dwa wirusy spotkają się w jednym organizmie. Podkreślił, że nie można lekceważyć nawet najmniejszych objawów Covid-19: „Wroga czasami nie widać, ale warto na niego uważać” - konkludował lekarz.

Bp Piotr Libera na zakończenie spotkania przypomniał, że spotkanie kapelanów odbywa się we wspomnienie bł. Jana Beyzyma, który przez wiele lat pomagał trędowatym. Zasugerował stawianie w parafiach krzyży pandemicznych - tzw. karawaki. Ustawiano je często w czasie epidemii dżumy czy cholery, aby chroniły od zarazy. Poprosił też o modlitwę do św. Rocha: „Bronimy się także w wymiarze nadprzyrodzonym” – podkreślił biskup płocki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę