Kampania hospicyjna „Pola Nadziei” Caritas

Na terenie diecezji płockiej trwa jesienna edycja kampanii „Pola Nadziei”, promującej ideę hospicyjną. Pracownicy i wolontariusze Caritas Diecezji Płockiej prowadzą ją w parafiach, szkołach i przedszkolach na terenie diecezji: „Kampania ‹Pola Nadziei› wyzwala pokłady jedności i współczucia” - mówi Małgorzata Przemyłska, koordynator akcji.

_onkile.jpg

Caritas Diecezji Płockiej, która prowadzi dwa hospicja stacjonarne (w Płocku i Pułtusku) oraz pięć hospicjów domowych (w Płocku, Pułtusku, Nasielsku, Przasnyszu i Żurominie), po raz szósty zainicjowała na terenie diecezji kampanię „Pola Nadziei”. Jej głównym celem jest promocja ruchu hospicyjnego. Kampania potrwa do końca czerwca 2020 roku.

W akcję włączyło się 79 parafii, 23 szkoły i 7 przedszkoli. Na ich terenie prowadzona jest zbiórka do puszek: „W ramach kampanii prowadzimy szeroko zakrojoną akcję informacyjną o tym, czym jest hospicjum i pozyskujemy wolontariuszy, a następnie zbieramy środki do puszek, z przeznaczeniem na pacjentów hospicyjnych. Kupujemy za te środki na przykład lekarstwa, materace, różnego rodzaju sprzęt a nawet samochody. W inicjatywę włączyły się koła i zespoły Caritas oraz wolontariusze, jest to grupa około 1.300 osób” – informuje Małgorzata Przemyłska, która koordynuje akcję.

Dodaje, że „Pola Nadziei” stają się coraz popularniejsze: coraz więcej osób i placówek chce się w nie włączać, nawet z odległych zakątków diecezji płockiej. Na terenie diecezji są też szkoły, które wiodą prym w akcji. Są to na przykład: Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Czerwińsku oraz szkoły w Łęgu-Probostwie czy Borkowie Kościelnym.

„Kampania ‹Pola Nadziei› wyzwala pokłady jedności i współczucia. Jej uczestnicy mają chorych onkologicznie w swoich rodzinach, dlatego utożsamiają się z tą szlachetną akcją. Cieszy też zaangażowanie młodzieży, która widzi sens w takim pomaganiu” – podkreśla Małgorzata Przemyłska.

Poza tym zgodnie z kalendarzem kampanii „Pola Nadziei” jesienią sadzone są też żonkilowe pola – żonkile od starożytności symbolizują nadzieję, będącej wyrazem solidarności ze wszystkimi dotkniętymi cierpieniem. Kampania będzie w diecezji kontynuowana wiosną 2020 roku, kiedy to żonkile zostaną wykorzystane podczas różnych akcji, propagujących ruch hospicyjny.

W ubiegłym sezonie (wrzesień 2018 – czerwiec 2019) w czasie „Pól Nadziei” udało się zebrać kwotę ponad 54 tysięcy zł.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę