Jubileusze sióstr pasjonistek

Osiem sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, czyli sióstr pasjonistek obchodziło 10 sierpnia br. jubileusz swoich ślubów wieczystych. Uroczystość odbyła się w domu macierzystym zgromadzenia przy ul. Sienkiewicza 24 w Płocku. Eucharystii przewodniczył biskup senior Roman Marcinkowski: - W posłudze zakonnej trzeba odnajdywać radość – zwrócił się do sióstr zakonnych.

Pasjonistki.jpg

Bp Roman Marcinkowski przewodniczył uroczystej, koncelebrowanej Eucharystii w kaplicy domu sióstr pasjonistek w Płocku. W homilii przypomniał, że etymologicznie jubileusz oznacza radość, zadowolenie. Jednak, gdy obchodzi się 50. czy 60. rocznicę, to radość jest obarczona niedomaganiami ludzkimi: - Wtedy należy się cieszyć z tego, czego Bóg udzielił nam w naszym życiu, jakimi drogami nas prowadził - powiedział hierarcha.

Biskup senior dodał, że jubileusz, to także czas rachunku sumienia. Jego pozytywnym wymiarem jest wdzięczność za ludzi, wśród których wzrastało powołanie, którzy towarzyszyli jego realizacji, z którymi się pracowało. Z drugiej zaś strony, rachunek sumienia powinien być przeproszeniem za to, czego w życiu nie udało się wypełnić.

Odwołał się także do Ewangelii dnia o tym, że jeśli ktoś służy Jezusowi, uczci go Jego Ojciec: - Słowo „służba” jest dziś niepopularne, ale kluczem do radości może być słowo „jeśli”. To jest klucz do radości serca. W posłudze zakonnej trzeba odnajdywać radość, aż po ostateczną nagrodę - powiedział bp Marcinkowski.

W Eucharystii uczestniczyło osiem sióstr, które w tym roku obchodziły swoje jubileusze. 60. rocznicę profesji zakonnej świętowały: s. Sebastiana Szczepkowska, s. Iwona Karasiewicz, s. Wirginia Jędrzejczyk, s. Beniamina Kulazińska. Dwie siostry obchodziły 50. rocznicę profesji zakonnej: s. Dobrawa Bogusz i s. Juwencja Bajorek. W gronie jubilatek obchodzących 25. rocznicę ślubów wieczystych znalazły się: s. Dominika Dudzik i s. Justyna Rosińska Wszystkie jubilatki odnowiły swoje śluby zakonne.

Modlono się także za pięć sióstr, które z powodu śmierci nie doczekały swoich jubileuszy. W koncelebrowanej Mszy św. wzięło udział kilku księży, w tym ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku. Obecny był zarząd zgromadzenia, z przełożoną generalną matką Agnes Jaszczykowską CSP, siostry z różnych placówek, ich rodziny i przyjaciele.

Poprzedniego dnia, czyli w piątek 9 sierpnia, odbyły się obłóczyny dwóch nowych sióstr. nowicjuszki otrzymały czarny habit, biały welon, czerwony sznur i różaniec oraz nowe imiona: s. Magdalena pochodzi z Inowrocławia a s. Gabriela z Katowic.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę