IX Rodzinny Rajd Rowerowy im. św. Jana Pawła II w Gostyninie

Ponad 200 osób, w tym rodziny, uczestniczyły 1 maja w IX Rodzinnym Rajdzie Rowerowym im. św. Jana Pawła II, który zorganizowała parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, z okazji dwóch rocznic papieskich: beatyfikacji i kanonizacji Papieża Polaka.

Rower.jpg

IX Rodzinny Rajd Rowerowy im św. Jana Pawła II stanowił wotum wdzięczności za dar Jana Pawła II w 8. rocznicę jego beatyfikacji oraz 5. rocznicę kanonizacji. Przed wyjazdem na 30-kilometrową trasę na parkingu kościelnym wykonano pamiątkowe zdjęcie uczestników, a policjanci rozdali ulotki poświęcone bezpiecznej jeździe na drogach.

Rajd poprowadził proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego ks. Andrzej Rutkowski, jechało w nim także trzech innych kapłanów z tej parafii. W gronie uczestników były rodziny i osoby indywidualne, a także burmistrz miasta Paweł Kalinowski.

Pierwszy przystanek rowerzyści mieli był przy kościele parafialnym w Solcu, gdzie proboszcz tej parafii ks. Sławomir Buńkowski opowiedział jego historii. Rowerzyści uczestniczyli tam także w nabożeństwie majowym. Ponadto modlili się też przy pomniku powstańców styczniowych z 1863 roku w okolicach miejscowości Choinek.

W samym Choinku zatrzymali się na poczęstunek, przygotowany przez uczniów Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego. Mieli też okazję wysłuchać prelekcji Jacka Liziniewicza, nadleśniczego Nadleśnictwa Gostynin, o ciekawych miejscach tego nadleśnictwa.

Rajd ku czci Papieża Rodzin zakończył się przy pomniku św. Jana Pawła II, obok parafii św. Marcina w Gostyninie. Wzięło w ni udział w nim ponad 200 rowerzystów. Przed laty zainicjował go ks. Sławomir Wiśniewski, ówczesny proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego, a kontynuuje obecny proboszcz ks. Andrzej Rutkowski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę