IX Orszak Trzech Króli w Płocku (1)

„Żłóbek Jezusa wciąż wzrusza. On ukazuje czułość Boga i to, jak Stwórca wszechświata zniża się do ludzkiej małości” - powiedział ks. biskup Piotr Libera w uroczystość Objawienia Pańskiego, podczas Mszy św. na zakończenie IX Orszaku Trzech Króli w Płocku pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają!”. Wydarzeniu z udziałem kilku tysięcy wiernych towarzyszyła loteria, finał konkursu na szopkę Bożonarodzeniową i zbiórka na studnię dla polskiej osady na Litwie.

Otk_2019.jpg

Msza św. w kościele parafii św. Stanisława Kostki w Płocku została odprawiona na zakończenie IX Orszaku Trzech Króli w Płocku. Przewodniczył jej biskup płocki Piotr Libera, a koncelebrowali biskup pomocniczy Mirosław Milewski i kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski.

Bp Piotr Libera w homilii zaznaczył, że jest to jego pierwsza celebra jako pasterza diecezji po półrocznym pobycie na Srebrnej Górze w Krakowie, wśród ojców kamedułów, na modlitwie, kontemplacji, medytacji: - Był to czas najbardziej intensywnej biskupiej pracy, biskupiego <urobku>. W życiu chrześcijanina wszystko musi rozpoczynać się od zjednoczenia z Panem, od modlitwy. Życie chrześcijańskie, to miłosne obcowanie z Bogiem – zaakcentował kaznodzieja.

Podkreślił też, że jeszcze bardziej takim obcowaniem powinno być życie biskupa, pasterza odpowiedzialnego za trwanie wiary, nadziei i miłości w sercach cząstki powierzonego mu Kościoła. To właśnie w tym biskup ma być pierwszy: nie w zaszczytach, ale pierwszy w bliskości z Panem, na modlitwie, w medytacji i kontemplacji, pierwszy w poście i pokucie.

Hierarcha stwierdził, że mówi to po to, aby wyznać, że pragnie Kościoła modlitwy, który modlitwy uczy; Kościoła adoracji, który na adoracji trwa; Kościoła Eucharystii, który pamięta, że bez Mszy Świętej, głęboko sprawowanej i przeżywanej, go nie ma; który dba o prostotę i dobre przygotowaniu do służby swoich obecnych i przyszłych kapłanów.

- Nie Kościoła, który wciąż lęka się zagrożeń ze strony świata, ale Kościoła, który swoje powołanie upatruje w radosnym ukazywaniu Ewangelii jako sensu ludzkiego życia. Bo taka właśnie nauka płynie z betlejemskiego żłóbka. Bo taką naukę przekazują nam trzej mędrcy, królowie - wędrowcy, których śladami przemierzyliśmy dzisiaj ulice naszego miasta – powiedział biskup.

Na zakończenie bp Libera życzył uczestnikom orszaku, aby przez cały rok ogłaszali cuda: cud bliskości z Bogiem, którego uosobieniem byli św. Jan Paweł II i Prymas Tysiąclecia, cud męstwa ojców i matek, który spełnił się w Płocku w 1920 roku, cud Boskiej czułości.

W czasie Mszy św. odbył się też obrzęd „Annuntiatio Paschae”, czyli ogłoszenie dat świąt ruchomych w ciągu roku. Natomiast pod koniec Mszy św. ogłoszono wyniki konkursu na szopkę Bożonarodzeniową. Pierwsze miejsce zajęła w nim szopka wykonana przez rodzinę Pachniewskich ze Szkoły Podstawowej nr 5 (opiekun – Marzenna Matkowska), drugie – szopka rodziny Kiełbasów ze Szkoły Podstawowej nr 15 (opiekun – Barbara Stankowska), trzecie – szopka rodziny Gołębiowskich ze Szkoły Podstawowej nr 20 (opiekun – Mariola Milewska).

IX Orszak Trzech Króli w Płocku rozpoczął się na Starym Rynku. Uczestnicy, tradycyjnie z koronami na głowach i śpiewając kolędy, przeszli do kościoła parafii św. Stanisława Kostki. Przejście animowali: Bogdan Wolny, Paweł Antosiak, zespół klerycki „Fratres”

Orszak prowadzili Trzej Królowej na koniach, czyli: Andrzej Mejer ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej jako Król Kacper, radny miejski Leszek Brzeski, prezes UKS „Viktoria” przy parafii św. Józefa jako Król Baltazar i przedsiębiorca z Gąbina Andrzej Żabka jako Król Melchior.

Szli w nim m.in. prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i starosta powiatu płockiego Mariusz Bieniek. Na zakończenie przemarszu w płockiej „Stanisławówce” wszyscy złożyli hołd Świętej Rodzinie z Dzieciątkiem Jezus: byli nią Marta i Maciej Modlińscy z synem Natanielem.

W organizację wydarzenia włączyli się: Stowarzyszenie Jeździeckie im. 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej, Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, Salezjańskie Duszpasterstwo Akademickie „Petroklezja”. Orszaki królewskie tworzyli uczniowie Szkół Podstawowych nr 5, 6, 17, 21, 22 w Płocku.

Po Mszy św. odbyło się losowanie nagrody głównej loterii – roweru. Poza tym z inicjatywy Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” miała miejsce zbiórka do puszek na budowę studni w Tarakini koło Solecznik na Litwie, w osadzie zamieszkałej przez Polaków, którzy do najbliższej studni mają 6 km.

W organizację płockiego orszaku włączyło się około 30 organizacji, które utworzyły komitet organizacyjny. Przewodniczącym komitetu był Witold Wybult, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

W diecezji płockiej Orszaki Trzech Króli odbyły się w około 35 miejscowościach.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę