IX Orszak Trzech Króli w Płocku

W poniedziałek 6 stycznia 2020 roku, w uroczystość Objawienia Pańskiego (święto Trzech Króli), o godz. 11.00 ze Starego Rynku w Płocku wyruszy IX Orszak Trzech Króli w Płocku, pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają!”. Orszak dojdzie do parafii św. Stanisława Kostki, gdzie Mszy św. przewodniczył będzie i homilię wygłosi Biskup Płocki Piotr Libera.

74-74-img_0253.jpg

Podczas orszaku wystąpią: rodzina Marty i Macieja Modlińskich z synem Natanielem (Święta Rodzina), Andrzej Mejer ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej (Król Kacper), radny miejski Leszek Brzeski, prezes UKS „Viktoria” przy parafii św. Józefa (Król Baltazar), przedsiębiorca z Gąbina Andrzej Żabka (Król Melchior).

Ponadto: Stowarzyszenie Jeździeckie im. 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej, Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, Salezjańskie Duszpasterstwo Akademickie „Petroklezja”; orszaki królewskie: uczniowie Szkół Podstawowych nr 5, 6, 17, 21, 22 w Płocku.
Na zakończenie orszaku ogłoszone zostaną wyniki konkursu na szopkę bożonarodzeniową.

Orszak poprowadzą: Bogdan Wolny, Paweł Antosiak, zespół klerycki „Fratres”. Komitetowi organizacyjnemu płockiego orszaku przewodniczy Witold Wybult, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Wydarzeniu patronują: Biskup Płocki Piotr Libera, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski i Starosta Płocki Mariusz Bieniek.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę