IX Bieg Papieski w Płocku na 43. rocznicę wyboru Papieża Polaka

IX Bieg Papieski z okazji 43. rocznicy wyboru Papieża Polaka odbył się 18 października 2021 r. w Płocku, z inicjatywy Parafialno-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Viktoria”przy parafii pw. św. Józefa. Uczestnicy pobiegli do miejsc, które w 1991 roku odwiedził św. Jan Paweł II.

Bieg Papieski

Uczestnikami biegu byli przede wszystkim młodzi ludzie m.in. z popularnej szkoły „Siedemdziesiątki”, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Parafialno-Uczniowskiego Klubu „Viktoria” w Płocku. Bieg poprowadził Leszek Brzeski, prezes P-UKS „Viktoria”.

Bieg Papieski poprzedziło spotkanie uczestników na Placu Celebry, gdzie 7 czerwca 1991 r. papież Jan Paweł II sprawował Eucharystię z udziałem płocczan i diecezjan. Od czerwca tego roku stoi tam nowy pomnik, upamiętniający pielgrzymkę, sfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego miasta Płocka. Powstał on dzięki zaangażowaniu Leszka Brzeskiego, radnego miasta Płocka i Witolda Wybulta, prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.  

Na Placu Celebry ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej, przypomniał młodzieży okoliczności pielgrzymki papieskiej i jej najważniejsze wydarzenia. Właściwą mapę biegu sportowego wyznaczały miejsca, które w 1991 roku odwiedził Papież Polak: pomnik abp. Antoniego J. Nowowiejskiego, męczennika II wojny światowej, Zakład K/arny w Płocku, Okno Papieskie w domu biskupim.

Bieg zakończył się przy pomniku św. Jana Pawła II koło katedry, gdzie złożono okolicznościowe /kwiaty. Była też „Barka” i modlitwa „Anioł Pański”, poprowadzona przez ks. Stefana Cegłowskiego. Akcja Katolicka Diecezji Płockiej była fundatorem słodkich bułek i wody. IX Bieg Papieski wpisał się w obchody 36. Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Jan Paweł II pielgrzymował do Płocka w dniach 7-8 czerwca 1991 r., pod hasłem „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”. W programie była Eucharystia na placu w sąsiedztwie stadionu Klubu „Wisła” (dziś Plac Celebry), modlitwa przy abp. Antoniego J. Nowowiejskiego, spotkanie z osadzonymi w Zakładzie Karnym, nabożeństwo czerwcowe w bazylice katedralnej, podczas którego zakończono 42. synod diecezjalny. Papież przemówił też do zebranych z okien domu biskupiego przy Placu Narutowicza 10 w Płocku. To ostatnie wydarzenie zostało upamiętnione w czerwcu 2020 roku poprzez umieszczenie na tym domu mozaiki z wizerunkiem św. Jana Pawła II.