IV Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza do Czerwińska

Bł. abp Antoni J. Nowowiejski i bł. bp Leon Wetmański, męczennicy II wojny światowej, byli patronami IV Pielgrzymki Liturgicznej Służby Ołtarza do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą. W sobotę 18 maja br. wzięło w niej udział około 600 ministrantów, lektorów oraz dziewcząt ze scholi parafialnych.

Pielgrzymka_ministranci_2019.jpg

IV Pielgrzymce Służby Liturgicznej Ołtarza do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku każdego roku patronują święci i błogosławieni. W tym roku byli to patronowie obecnego roku w diecezji: bł. abp Antoni J. Nowowiejski i bł. bp Leon Wetmański, pasterze Kościoła płockiego, którzy zostali zamęczeni przez Niemców w obozie w Działdowie. Papież Jan Paweł II dokonał ich beatyfikacji 13 czerwca 1999 r. wraz ze 106 innymi męczennikami II wojny światowej.

Na początku spotkania w Czerwińsku jej uczestnicy wzięli udział w Mszy św. w bazylice czerwińskiej. Przewodniczył jej ks. dr Artur Janicki, dyrektor Szkół Katolickich w Płocku, a kazanie wygłosił ks. Mariusz Przybysz, wikariusz parafii św. Stanisława BM w Mławie.

Zwrócił w nim m.in. uwagę na podobieństwo Jezusa do Maryi, wynikające stąd, że dzieci są podobne do swych matek. Podobnie może być z tymi, którzy przebywają blisko ołtarza, pełniąc przy nim posługi: stają się podobni do Pana Boga.

Fotorelcja @Duszpasterstwo Ministrantów Diecezji Płockiej

Po Mszy św. przewidziano dla uczestników pielgrzymki wiele atrakcji m.in. mini olimpiadę sportową, strzelanie z paint-ballu, pokaz ratownictwa w wykonaniu Straży Pożarnej czy oglądanie czołgu z czasów ostatniej wojny.

Ogółem w różnych konkursach wręczono około 80 nagród. Uczestnicy pielgrzymki losowali też nagrodę główną, którą był rower. Wylosowała ją dziewczynka z parafii św. Wojciecha w Płocku. Nagrody w konkursach ufundowało Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej. Poza tym odbył się konkurs wiedzy o Czerwińsku, w którym nagrodę (radiomagenetofon) ufundował Marcin Gortat, wójt gminy Czerwińsk. 

Odbyło się też wręczenie medali 30 wzorowym ministrantom, zgłoszonym przez parafie.

 Fotorelacja @KNC Edycja Płocka

W pielgrzymce wzięło udział około 600 osób: ministrantów, lektorów oraz dziewcząt ze scholi parafialnych. Towarzyszyli im księża i opiekunowie świeccy.

Organizacją IV Pielgrzymki Służby Liturgicznej diecezji płockiej zajęło się Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej: ks. Dawid Witkowski (wikariusz parafii św. Michała Archanioła w Płońsku), ks. Mariusz Przybysz, ks. Artur Janicki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę