Informacja o pogrzebie dzieci katechetki Bogusławy Krajewskiej

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 grudnia 2020 r. zginęły w wypadku samochodowym Karolina i Maciej Krajewscy.

Zmartwychwstaly_katedra.jpg
Msza Święta pogrzebowa śp. Karoliny i Macieja Krajewskich zostanie odprawiona 31 grudnia o godz. 12:00 w sierpeckiej farze. Eucharystii przewodniczyć będzie Biskup Mirosław Milewski. Po Mszy Świętej trumny z ciałami zmarłych zostaną złożone na cmentarzu komunalnym w Sierpcu.
Rodzina prosi zamiast kwiatów o ofiary na Msze św. Przypominamy o obostrzeniach sanitarnych z racji na panującą pandemię.
W dniach 28 - 30 grudnia, każdego dnia modlitwa różańcowa za śp. Karolinę i Macieja Krajewskich o godz. 17:30. Po różańcu Msza św. w intencji zmarłych o godz.18:00 w kościele parafii św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu. Otoczmy naszą modlitwą rodziny, które w tym tragicznym wypadku straciły swoich bliskich. Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych: „Wieczne odpoczywanie, racz im dać Panie...”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę