INFORMACJA O INICJATYWIE NARODOWEGO CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO ORAZ XIII TYGODNIU BIBLIJNYM

Od 13 lat w Kościele w Polsce Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II promuje inicjatywę przeżywania III Niedzieli Wielkanocnej i następującego po niej tygodnia jako Niedzieli Biblijnej i Tygodnia Biblijnego. Stanie się tak również w tym roku, kiedy, zaczynając od niedzieli 18 kwietnia, wejdziemy w XIII Tydzień Biblijny prowadzeni hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”.

Pray-862994_1920.jpg

INFORMACJA O INICJATYWIE NARODOWEGO CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO
ORAZ XIII TYGODNIU BIBLIJNYM

Od 13 lat w Kościele w Polsce Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II promuje inicjatywę przeżywania III Niedzieli Wielkanocnej i następującego po niej tygodnia jako Niedzieli Biblijnej i Tygodnia Biblijnego. Stanie się tak również w tym roku, kiedy, zaczynając od niedzieli 18 kwietnia, wejdziemy w XIII Tydzień Biblijny prowadzeni hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”.

W okresie pandemii, przy obowiązujących ograniczeniach, zwyczajne dotychczas przedsięwzięcia nabierają nowego wymiaru. Niedziela Biblijna była od 4 lat Dniem Narodowego Czytania Pisma Świętego. Pragniemy, na tyle, na ile to będzie możliwe, również w tym roku przeżyć ją, celebrując obecność Boga pośród nas w Słowie Żywym.

Ogólnopolskie uroczystości związane z inicjatywą narodowej lektury Biblii odbędą się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach oraz na Jasnej Górze. 18 kwietnia 2021 r. zostanie z nich przeprowadzona transmisja telewizyjna na antenie TVP 1 o godzinie 7.00 (Kraków-Łagiewniki) oraz o godz. 11.00 (Jasna Góra). Celebracja diecezjalna odbędzie się w Katedrze Płockiej, na uroczystej Mszy Świętej o godzinie 10.00, transmitowanej przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej. Zapraszamy do duchowego uczestnictwa w tych wydarzeniach.

Dzieło Biblijne, jak co roku przygotowało Biuletyn, w którym do duszpasterskiego wykorzystania przez Czcigodnych Księży zostały umieszczone pomoce liturgiczne (modlitwa wiernych na każdy dzień Tygodnia Biblijnego, propozycje homilii), scenariusze katechez oraz materiały mogące służyć pomocą w osobistym modlitewnym spotkaniu ze Słowem Bożym. Biuletynowi w wersji drukowanej towarzyszy jego kopia elektroniczna, zapisana na płycie CD. Gorąco zachęcamy do skorzystania z tych pomocy.

Głęboko wierzymy, że Słowo Pana jest światłem dla naszych stóp danym nam zwłaszcza na czas wędrówki przez ciemne doliny lęków i niepewności. Niedziela Biblijna i Tydzień Biblijny mogą stać się doskonałą okazją do ukazania raz jeszcze Księgi Pisma Świętego jako źródła nadziei i pokoju dla udręczonych serc.

Płock, dnia 25 marca 2021 r.

Ks. Jarosław Kwiatkowski
Moderator Diecezjalny
Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę