Informacja Diecezjalnego Referenta ds. Misji

Drodzy Przyjaciele Misji! Tradycyjnie w tym czasie przeżywaliśmy przygotowania, a potem piękne chwile związane z coroczną akcją Kolędników Misyjnych w naszej Diecezji. Tym razem nasza pomoc przyjmie inną formę. Wyjątkowy czas jaki przeżywamy z powodu pandemii koronawirusa zmusił nas do znalezienia nowych dróg w działaniach na rzecz misji.

Pi_ro.jpg
Tegoroczna akcja Kolędnicy Misyjni 2020 Masajskim Dzieciom została przeniesiona do internetu. Zapraszam Was wszystkich i za Waszym pośrednictwem każdą osobę do ogłoszonej przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci  zbiórki internetowej.
Na stronie  https://www.katolikwspiera.pl/pomoz-masajskim-dzieciom.html  odnajdziecie możliwość udziału w wirtualnym kolędowaniu. 
Wierzę głęboko, że dla wszystkich, którzy tak chętnie każdego roku biorą udział w tym wydarzeniu, ta nowa forma znanej akcji misyjnej nie będzie przeszkodą, a wręcz pobudzi do większej kreatywności. Życzę Wam tego z całego serca.
Obostrzenia sanitarne nie pozwolą nam również na nasze coroczne spotkanie w Katedrze Płockiej pod przewodnictwem Księdza Biskupa. Mam nadzieję, że w mniejszych grupach, stosując się do obowiązujących przepisów, Wasze Parafie w tym roku staną się miejscem dziękczynienia i modlitwy Kolędników Misyjnych na zakończenie tej wspaniałej i radosnej posługi dla dobra dzieci z innych kontynentów. Wasze parafie otrzymały plakaty i stosowne materiały misyjne, które mogą służyć pomocą.
Serdecznie dziękuję Wszystkim wspierającym misje za całe zaangażowanie. Mimo trudnej sytuacji, dzięki pomocy Kapłanów, Katechetów, grup zaangażowanych w PDM w naszej diecezji, dzieci i młodzieży oraz ludzi dobrej woli, mogliśmy również i w tym trudnym czasie, wspomóc naszych Misjonarzy i ich wspólnoty. Szczególna pomoc z naszej diecezji dotarła do Peru, gdzie koronawirus zbierał smutne żniwo. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy pomagać dalej! Za to bardzo Wam dziękuję. 
Przyjmijcie wraz z tymi podziękowaniami ciepłe życzenia na bliskie już święta Bożego Narodzenia. Niech nasze serca rozgrzewa radość z bliskości Pana Jezusa, który rodząc się w stajence, rodzi się również w każdym sercu. On wyszedł nam na spotkanie. Wyjdźmy i my na spotkanie Boga w drugim człowieku. 
Radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!
ks. Bogdan Zalewski
diecezjalny referent ds. misji

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę