III Diecezjalny Dzień Babci i Dziadka w Płońsku

III Diecezjalny Dzień Babci i Dziadka odbył się w parafii św. Michała Archanioła w Płońsku. Mszy św. w ich intencji przewodniczył 20 stycznia br. ks. biskup Mirosław Milewski: - Jesteście nadzieją dla kondycji współczesnych katolickich rodzin – zwrócił się w homilii do seniorów.

Bp_mm_dzie__babci.jpg

Bp Mirosław Milewski. Przypomniał, że protoplastami seniorów są rodzice Maryi i dziadkowie Jezusa – święci Anna i Joachim. Byli oni długo bezdzietni, dopiero wytrwała modlitwa Joachima wyjednała łaskę u Boga, którą zapowiedział mu anioł. Przekazał on małżonkom, że ich córka będzie „radością ziemi”. Gdy Maryja przyszła na świat, nauczyli Jej miłości do Boga i do bliźnich. Wpoili wiele cech, dzięki którym później z pokorą powiedziała „Fiat!” – „Tak!” archaniołowi Gabrielowi.

- Święci Joachim i św. Anna mieli świadomość, że ich obowiązkiem jest dobre przygotowanie Maryi do wypełnienia zadań, które Bóg przed Nią kiedyś postawi. Podobne obowiązki spoczywają też na babciach i dziadkach, na pokoleniu ludzi starszych, posiadających doświadczenie wielu lat życia – zaznaczył hierarcha.

Powiedział też, seniorzy są swoistą „szkołą wiary”, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. I choć poszczególne pokolenia bardzo się od siebie różnią, choć wielu współczesnym młodym ludziom wiara nie wydaje się zbytnio potrzebna do życia, gdy niemal połowa z nich nie chodzi do kościoła, a ich pojmowanie wiary i chrześcijaństwa jest bardzo wybiórcze - to w seniorach jest nadzieja.

- Jesteście wielką nadzieją dla kondycji współczesnych katolickich rodzin i w ogóle przyszłości rodziny. Wychowujcie, przekazujcie wnukom życiową mądrość, uczycie życia szlachetnego i prostego. Swoim prawym, pobożnym życiem scalacie rodziny. Róbcie tak dalej. Jesteście bardzo potrzebni – zaakcentował biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Dodał, że dziadkowie i babcie mają „klucz do serc swoich wnucząt”. Dlatego nigdy nie powinni przestać przekazywać im daru wiary i zachęcać do praktyk religijnych. Nigdy nie mogą stracić nadziei na to, że młodzi ludzie kiedyś „trafią na ścieżkę prowadzącą do kościoła parafialnego, do Najświętszego Sakramentu, do konfesjonału”.

Podziękował także seniorom za bezinteresowną pracę w dziełach Kościoła oraz za aktywny udział w Mszach św.

III Diecezjalny Dzień Babci i Dziadka zorganizował Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku z ks. dyrektorem dr. Wojciechem Kućko. W programie znalazły się też występy parafialnej scholi i dzieci z Przedszkola nr 3 w Płońsku. Odmówiono także modlitwę za babcie i dziadków papieża Benedykta XVI. Dzieci otrzymały również obrazek z modlitwą.

Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć tutaj. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę