III Diecezjalne Święto Rodziny z Marszem dla Życia i Rodziny

Msza św. w katedrze, XII Marsz dla Życia i Rodziny oraz festyn dla rodzin - złożyły się na III Diecezjalne Święto Rodziny w Płocku 26 maja 2024 r.: - Dziecko pod sercem matki ma prawo się urodzić i żyć. Nie można być obojętnym, trzeba to uszanować – podkreślił biskup Szymon Stułkowski. Uczestnicy święta otrzymali ulotki z informacjami, gdzie może otrzymać konkretną pomoc przyszła mama, znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej.

IMG 0129

III Diecezjalne Święto Rodziny oraz XII Marsz dla Życia i Rodziny „Otoczmy troską życie!” rozpoczęły się Mszą św. w bazylice katedralnej, w duchowej łączności z papieżem Franciszkiem, który w tym samym czasie w Rzymie przewodniczył Mszy św. z okazji Światowego Dnia Dzieci oraz z matkami – w Dniu Matki.

W niedzielę Trójcy Świętej bp Szymon Stułkowski przypomniał, że wyznajemy wiarę, że Bóg jest jeden, ale w trzech Osobach: jest to Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Osoby te objawiają się w działaniu. Dodał, że pokropienie wodą święconą na początku Mszy przypomniało o chrzcie, podczas którego wierzący zostali zanurzeni w zbawczą śmierć Chrystusa, aby móc narodzić się do nowego życia, jako przybrane dzieci Boże.

Biskup zaznaczył, że tajemnica Trójcy Świętej zbiega się z codziennym życiem i z wiarą: - Dziś chcemy dziękować Bogu w Trójcy Jedynemu, że dał nam życie, że żyjemy, że jesteśmy obdarowani życiem. Mamy bronić życia przez całe życie – podkreślił duchowny.

Podziękował również za włączenie się diecezjan w Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Przekazał, że po Wielkim Poście diecezja przekazała w ramach jałmużny postnej ponad 80 tysięcy zł dla Domu Mocarzy w sąsiedniej diecezji łowickiej, gdzie żyją osoby z niepełnosprawnościami.

Hierarcha zauważył, że w debacie publicznej próbuje się narzucić narrację, że decyzja o życiu dziecka, to tylko sprawa matki, ale jest to „nieuczciwe i nieprawdziwe”. W czasie diecezjalnego święta trzeba modlić się za matki, ale też za ojców dzieci. Podkreślił, że w diecezji chodzi nie tylko o manifestowanie w obronie życia, ale też o wyciągnięcie ręki do matek z dzieckiem pod sercem, które nie mają się gdzie podziać.

Każdy uczestnik diecezjalnego święta otrzymał ulotkę z numerem telefonu (513-107-753), gdzie takie mamy mogą się zgłosić. Znalazła się też na niej modlitwa do Matki Nieustającej Pomocy. W diecezji do przyjęcia matki w trudnej sytuacji pod swój dach i zapewnienie jej opieki zobowiązały się dwie parafie oraz Dom Samotnej Matki w Białej koło Płocka, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia:

- Jesteśmy do tego zobowiązani, gdy walczymy o życie. Dziecko pod sercem matki jest człowiekiem, który ma prawo urodzić się i żyć. Trzema podać rękę i pomóc uszanować życie dziecka i matki – podkreślił Pasterz Kościoła płockiego.

W organizację takiej pomocy włączyli się: diecezja płocka, Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia i Caritas Diecezji Płockiej.

Po Mszy św. spod katedry wyruszył XII Marsz dla Życia i Rodziny. Uczestnicy przeszli ulicami: Tumską, Sienkiewicza, Nowowiejskiego, niosąc mierzącą ponad 20 m flagę narodową, flagi papieskie i hasła prorodzinne - na teren ogrodów Wyższego Seminarium Duchownego i Szkół Katolickich w Płocku.

W ogrodach na wiernych czekało wiele atrakcji: festyn rodzinny, konkursy z nagrodami, gra terenowa, stoiska, koncerty, poczęstunek. We wspólnym świętowaniu w Płocku uczestniczyły rodziny z tego miasta oraz przedstawiciele niemal 90 parafii z diecezji. Na uwagę zasłużyła 50-osobowa grupa wiernych z parafii Bonisław.

W organizację III Diecezjalnego Święta Rodziny oraz XII Marszu dla Życia i Rodziny włączyły się organizacje i stowarzyszenia katolickie (m.in. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Akcja Katolicka, Rycerze Jana Pawła II, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i inne), wydziały Kurii Diecezjalnej (ds. rodzin, duszpasterski, katechetyczny), Wyższe Seminarium Duchowne, Szkoły Katolickie.

Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był dr Witold Wybult, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, a jego zastępcą Stefan Swat, wiceprezes tego stowarzyszenia. Wsparcia organizacyjnego i duchowego udzielił ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin.