III Bieg Papieski w Płońsku

150 osób wzięło udział w III Biegu Papieskim, który odbył się 16 października br. w Płońsku. W 41. rocznicę wyboru papieża z Polski zorganizowała go parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego wraz ze Szkołą Podstawową nr 4 im. Jana Pawła II.

Bieg_papieski_p_o_sk.jpg

Bieg rozpoczął się przy SP nr 4, gdzie znajduje się pomnik św. Jana Pawła II. Uczestników powitała dyrektor szkoły Kinga Rogowska, a katechetka Zofia Marek przypomniała postać Papieża Polaka. Były też pieśni papieskie, a modlitwę poprowadził ks. kan. Zbigniew Sajewski, proboszcz parafii.

Uczestnicy biegu przebiegli 1.300 m ulicami wokół szkoły. Nad ich bezpieczeństwem czuwała Policja i Straż Miejska. Na zakończenie mogli skosztować papieskich kremówek.

„Postać św. Jana Pawła II jest wielka. Bieg sportowy, to jedna z form oddania mu czci. Jako patron, wskazuje on uczniom drogę rozwoju, aby dojrzewali do zdobywania wiedzy i poprzez to służyli ojczyźnie i Kościołowi. Uczą się od niego, jak żyć po chrześcijańsku” – powiedział ks. Zbigniew Sajewski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę