II Diecezjalne Święto Policji ku czci św. Michała Archanioła

W parafii pw. św. Wojciecha w Płocku odbyło się II Diecezjalne Święto Policji ku czci św. Michała Archanioła (1 października br.). Mszy św. z udziałem policjantów pracujących na terenie diecezji płockiej przewodniczył biskup pomocniczy Mirosław Milewski: - Siłę do trudnej pracy daje wam Bóg - zwrócił się do obecnych w kościele na płockich Podolszycach Południowych.

Święto policji

- Święty Michał Archanioł, to ktoś więcej niż zwykły anioł. Walczy z siłami ciemności, ze złem, z piekłem. Walczy dla sprawy Bożej, by w duszach ludzkich i w Kościele na ziemi panował pokój. To święty od spraw porządku, ładu, zgody, sprawiedliwości. O policjantach nie na darmo mówi się, że są „stróżami sprawiedliwości”. A stróż, to ktoś, kto pilnuje konkretnych spraw i ludzi - powiedział bp Milewski.

Dodał, że policjanci wykonują trudną i ryzykowną pracę. Potrzebują do tego hartu ducha i niezwykłej odwagi. Stają „oko w oko ze złem, przestępstwem, przemocą, ludzką krzywdą i naruszeniem porządku”. Pełnią służbę, dzięki której społeczeństwo może mieć poczucie bezpieczeństwa.

- Nakładane na was zadania wymagają konsekwencji i ofiarnego zaangażowania w służbę wspólnemu dobru, a także wrażliwości na człowieka, niewyczerpanej cierpliwości i akceptacji wobec wszystkich. Do wypełniania swojej misji potrzebujecie siły, której źródłem nie jest człowiek ani regulaminy, ale sam Bóg. On jest źródłem sił i motywacji do służby Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi - stwierdził duchowny.

Bp Milewski podkreślił też, że w centrum służby policjantów powinno być dobro wspólne oraz dobro każdego człowieka. Bóg czyni ich zdolnymi do bezinteresownego poświęcenia się dla drugiej osoby, niekiedy aż po utratę zdrowia czy heroiczną ofiarę z życia. Przypomniał, że informacje o tym, jak często ratują innym zdrowie i życie, można znaleźć się mediach.

Hierarcha życzył policjantom, aby budowali swoje życie osobiste, rodzinne i zawodowe na fundamencie prawdy i zdrowego rozsądku, służyli wartościom, podejmowali odpowiedzialne decyzje i cieszyli się opieką św. Michała Archanioła.

II Diecezjalne Święto Policji ku czci patrona św. Michała Archanioła odbyło się w parafii pw. św. Wojciecha w Płocku, z inicjatywy ks. kan. dr. Jerzego Ławickiego, proboszcza tej parafii i diecezjalnego kapelana Policji. Uczestniczyli w nim księża kapelani oraz poczty sztandarowe jednostek Policji z terenu diecezji płockiej.

Obecny był m.in. insp. Jakub Gorczyński, pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, insp. Mariusz Kryszkowski, komendant Komendy Miejskiej Policji w Płocku, komendanci Komend Powiatowych Policji z terenu diecezji płockiej oraz przedstawiciele komend z Rypina i Golubia-Dobrzynia w województwie kujawsko-pomorskim (znajdujących się na terenie diecezji płockiej) oraz funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę