I Chóralny Festiwal Pieśni Wielkopostnej w Płocku

I Chóralny Festiwal Pieśni Wielkopostnej z udziałem kilkunastu chórów odbył się 16 marca br. w parafii Świętego Krzyża w Płocku. Grand Prix festiwalu zdobył chór Lira z parafii św. Wojciecha w Nasielsku: - Postanowiliśmy docenić w ten sposób tradycje chóralne w naszej diecezji - powiedział Jakub Jabłoński, inicjator festiwalu, organista płockiej parafii na Podolszycach Północnych.

Ch_ry_wielki_post.jpg

Przegląd konkursowy pieśni wielkopostnej zorganizowano w parafii Świętego Krzyża w Płocku z inicjatywy organisty Jakuba Jabłońskiego, z myślą o amatorskich chórach parafialnych. Każdy z chórów zaprezentował po dwie pieśni o tematyce wielkopostnej, w tym jeden a capella. Ocenie podlegała m.in. czystość intonacji, poprawność harmoniczna, dykcja oraz walory artystyczne prezentacji.

Przewodniczącym jury był ks. dr Andrzej Leleń, diecezjalny referent ds. muzyki kościelnej. W konkursie przyznano odpowiednio Złote, Srebrne i Brązowe Anioły oraz Grand Prix. Otrzymał je chór Lira z parafii św. Wojciecha w Nasielsku. W nagrodę przyjął obraz św. Jana Pawła II. Nagroda ta ma charakter przenośny – za rok obraz przekazany zostanie nowemu zwycięzcy. Natomiast tegoroczny laureat w roku przyszłym podczas festiwalu zaprezentuje koncert galowy.

W gronie chórów wielogłosowych pierwsze miejsce zajął chór Cantores Egregientes z parafii św. Tekli w Ciechanowie. Trzy drugie miejsca w tej kategorii zajęły chóry: Tibi Cantamus z parafii Świętego Krzyża w Płocku, Chór św. Antoniego z parafii św. Antoniego w Toruniu, chór Cantate Domine z parafii św. Anny w Pomiechowie. Natomiast dwa trzecie miejsca zajęły chóry: Soli Deo z parafii św. Bartłomieja w Płocku i Gaudium z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad Drwęcą.

Wśród chórów jedno- i dwugłosowych jury najwyżej oceniło chór z parafii św. Floriana w Proboszczewicach. Drugie miejsce zdobył chór z parafii św. Marcina w Gostyninie. Dwa trzecie miejsca zajęły chóry: Dobrych Aniołów z parafii Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu nad Wisłą i Eklezja z parafii św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie.

Dyplomy za udział otrzymały chóry: z parafii św. Mateusza w Ligowie, z Bazyliki Czerwińskiej oraz Francesco z parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie.

Laureaci otrzymali nagrody finansowe i rzeczowe oraz statuetki. Nagrody ufundował m.in. biskup płocki Piotr Libera, wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej, Starosto Powiatowe w Płocku i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Organizatorzy przygotowali dla chórów z diecezji ciepły posiłek (ufundowany przez Radę Osiedla Podolszyce Północ) i słodki poczęstunek (przygotowany przez parafianki ze Świętego Krzyża).

- Organizując ten konkurs postanowiliśmy docenić tradycje chóralne w diecezji i zachęcić do ich kontynuowania. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele pracy muszą amatorzy włożyć w to, aby śpiewać jak najlepiej. Poświęcają na to zajęcie wiele czasu. Chociaż festiwal miał charakter konkursu, to jednak naszym głównym zamiarem było włączenie chórów w duchowe przeżycie Wielkiego Postu. Nie bez znaczenia jest też fakt, że nasza parafia jest pod wezwaniem Świętego Krzyża, a krzyż to główny symbol Wielkiego Postu – konkludował Jakub Jabłoński, inicjator festiwalu, od 5 lat organista w płockiej parafii.

W I Chóralnym Festiwalu Pieśni Wielkopostnej na Podolszycach Północnych w Płocku wzięło udział 14 chórów parafialnych, w tym jeden spoza diecezji, z Torunia. To pierwsza tego typu inicjatywa w diecezji płockiej. Organizowany jest w niej Sacrosong, ale z udziałem scholi i zespołów dziecięcych i młodzieżowych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę