Herma św. Walentego chętnie oglądanym eksponatem w Muzeum Diecezjalnym

Srebrna herma przedstawiająca św. Walentego, jeden z licznych eksponatów Muzeum Diecezjalnego w Płocku, przez cały rok cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Dowiadują się oni jednak, że Walenty najpierw był patronem chorych na epilepsję (czyli padaczkę), a dopiero później jego wstawiennictwu zaczęto przypisywać szczęście w miłości.

Walenty_muzeum.jpg
Św. Walenty (Muzeum Diecezjalne)

14 lutego obchodzone są Walentynki - święto zakochanych. Św. Walenty został ogłoszony ich patronem w 1496 r. przez papieża Aleksandra VI.

Unikatowa herma relikwiarzowa przedstawiająca św. Walentego, to zabytek cieszący się dużym zainteresowaniem zwiedzających Muzeum Diecezjalne im. bł. abp. A.J. Nowowiejskiego w Płocku. Jest ewenementem, gdyż tego typu relikwiarze, wyobrażające osobę świętą, stanowią muzealną rzadkość. Zabytek pochodzi z końca XVII wieku.

Herma wykonana została ze srebra, posiada naturalne rozmiary, przedstawia mężczyznę w stroju liturgicznym. Jest ze srebra, ze złoconymi ornamentami na ornacie, bez inskrypcji. Relikwiarz ma formę ujętego frontalnie popiersia, o spadzistych ramionach. Głowa jest kubiczna, wydłużona, o odstających uszach, szeroko rozstawionych oczach z półprzymkniętymi powiekami, zapadniętych policzkach, wydatnych ustach i długim, szerokim nosie. 

Twarz relikwiarza ma długie, wąskie, ściągnięte u nasady brwi. Na niskim, szerokim czole znajdują się trzy poziome zmarszczki. Włosy, broda i wąsy są krótkie, układające się w pukle.

Ornat zdobiony jest wijącymi się liśćmi i kwiatami maku. Na popiersiu wmontowana została owalna, przeszklona puszka na relikwie, jednak relikwii już tam nie ma, w oprawie zdobionej wicią roślinną i koronką.

Hermę św. Walentego można oglądać w budynku Opactwa Pobenedyktyńskiego. Przed laty do muzeum przekazała ją parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem w diecezji płockiej. Oprócz hermy w zasobach muzealnych znajduje się także XVIII-wieczny obraz św. Walentego, uzdrawiającego chore dzieci.

W kościołach diecezji płockiej istnieje ponadto kilkanaście bocznych ołtarzy z obrazami św. Walentego, które powstawały do początku XX w. Jego kult był więc w tamtym okresie w diecezji bardzo żywy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę