Herma relikwiarzowa św. Walentego w Muzeum Diecezjalnym

W Muzeum Diecezjalnym im. bł. abp. A.J. Nowowiejskiego w Płocku, bez względu na kalendarz, dużym zainteresowaniem cieszy się XVII-wieczny herma relikwiarzowa przedstawiająca św. Walentego. Wykonana ze srebra i naturalnych rozmiarów, przedstawia patrona zakochanych w stroju liturgicznym. Zabytek pochodzi z parafii Krasne.

05-img_8683.jpg

Hermę św. Walentego przekazała do Muzeum Diecezjalnego parafia św. Jana Chrzciciela w Krasnem. Obecnie oglądać ją można w budynku Opactwa Pobenedyktyńskiego (tzw. nowe muzeum). Zwiedzający z zainteresowaniem reagują na hasło „herma św. Walentego” i chętnie się przy niej fotografują.

Zabytek pochodzi z roku około 1690 r. Posiada następujące wymiary: wysokość 47 cm i szerokość podstawy 53 cm. Został wykonany ze srebra ze złoconymi ornamentami na ornacie, bez inskrypcji. Jest to relikwiarz w formie ujętego frontalnie popiersia, o spadzistych ramionach. Głowa jest kubiczna, wydłużona, o odstających uszach, szeroko rozstawionych oczach z półprzymkniętymi powiekami, zapadniętych policzkach, wydatnych ustach i długim, szerokim nosie.

Twarz relikwiarza ma długie, wąskie, ściągnięte u nasady brwi. Na niskim, szerokim czole znajdują się trzy poziome zmarszczki. Włosy, broda i wąsy są krótkie, układające się w pukle. Natomiast ornat zdobiony jest wijącymi się liśćmi i kwiatami maku. Na popiersiu wmontowana została owalna, przeszklona puszka na relikwie (jednak relikwii tam już nie ma), w oprawie zdobionej wicią roślinną i koronką.

Herma relikwiarzowa św. Walentego w Muzeum Diecezjalnym w Płocku jest unikatem, ponieważ tego typu relikwiarze, z wyobrażeniem osoby świętej, należą do rzadkości.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę