Główna uroczystość Bożego Ciała w Płocku – czwartek 30 maja 2024 r.

W czwartek 30 maja 2024 r. przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana Bożym Ciałem. W Płocku centralne uroczystości rozpoczną się Mszą św. o godz. 11.00 w bazylice katedralnej. Następnie około godz. 12.00 na ulice Płocka wyruszy procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Poprowadzi ją biskup płocki Szymon Stułkowski.

Eucharystia1

Mszy św. w katedrze o godz. 11.00 przewodniczył będzie biskup płocki Szymon Stułkowski. Następnie około godz. 12.00 z katedry wyruszy procesja eucharystyczna z Najświętszym Sakramentem. Poprowadzi ją biskup Szymon Stułkowski. 

Procesja do czterech ołtarzy przejdzie ulicami: Plac Narutowicza, Kościuszki, Plac Obrońców Warszawy, Kolegialną, Kwiatka - do placu przy kościele św. Jana Chrzciciela. 

Przy trzech ołtarzach homilię wygłosi ks. dr Marcin Sadowski, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej. Na zakończenie procesji, przy czwartym ołtarzu przy kościele parafii św. Jana Chrzciciela, homilię wygłosi biskup Szymon Stułkowski. 

Na zakończenie uroczystości w kościele św. Jana Chrzciciela, sprawowana będzie Msza św. dla wiernych, którzy wcześniej w niej nie uczestniczyli. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest świętem nakazanym - katolicy mają tego dnia obowiązek uczestnictwa we Mszy św.