Fundacja SMS z Nieba zebrała pieniądze na respirator dla Płocka

Fundacja SMS z Nieba przy współpracy z Caritas Diecezji Płockiej zakończyła zbiórkę środków na zakup respiratora dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Wsparcia można było udzielić poprzez stronę internetową www.zanurzeniwmilosci.pl.

5e7e328bd9e5d_o_full.jpg

Fundacja SMS z Nieba, przy współpracy z Caritas Diecezji Płockiej prowadziły 16 kwietnia br. zbiórkę pieniędzy na respirator dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Akcja pod nazwą „Zanurzeni w Miłości” zakończyła się 17 kwietnia rano, kwotą w wysokości 105 tys. zł. W ciągu niemal jednego dnia udało się zgromadzić środki na 19 respirator w Polsce.

Ks. kan. Szczepan Bugaj, dyrektor Caritas Diecezji Płockiej poinformował, że środki znajdujące się na koncie Fundacji SMS z Nieba zostaną przekazane Caritas w Płocku, a ona z kolei przekaże je formalnie Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku. Placówka medyczna sama zdecyduje, jakiego rodzaju respirator zakupi.

Można przekazywać środki na respiratory dla kolejnych szpitalia. Więcej informacji oraz sposób wpłat na konto akcji znajduje się na stronie: www.zanurzeniwmilosci.pl.

Fundację SMS z Nieba prowadzi ks. Rafał Jarosiewicz, znany w Polsce ewangelizator, autor oryginalnych pomysłów np. „Mobilny konfesjonał”, „Biblioteka dla zmarłych” czy „Ewangelia na dachach”. Pomysł ogólnopolskiej zbiórki na respiratory „Zanurzeni w Miłości” zrodził się z potrzeby chwili i przynosi oczekiwane efekty.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę