Finał rodzinnego konkursu na drzewo genealogiczne

Nagrody w konkursie „Moja rodzina – drzewo genealogiczne” odebrali 13 czerwca br. w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku laureaci tego konkursu. Był on jednym z wydarzeń towarzyszących VIII Marszowi dla Życia i Rodziny. Uczestnicy spotkania wspólnie pomodlili się za rodziny diecezji płockiej.

05-img_8683.jpg

Konkurs rodzinny „Moja rodzina – drzewo genealogiczne” ogłoszony został w związku z VIII Marszem dla Życia i Rodziny w Płocku. Jego koordynacją zajęła się s. Dominika Dudzik CP z wydziału katechetycznego płockiej kurii.

Laureaci wraz z rodzicami i katechetami zostali zaproszeni 13 czerwca do Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku. Nagrody odebrali: I miejsce - Oliwia Kaniewska ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku; II miejsce - Natalia Petrykowska ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Płocku; III miejsce - Paweł Michalak oraz Wiktor i Filip Małeccy (egzekwo), również ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Płocku.

Przyznano także cztery wyróżnienia. Otrzymali je: Jan Adamczyk, Witold Rososiński, Michał i Szymon Leszczyńscy, Zofia Szostek.

Laureaci i osoby wyróżnione otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu AGD. Ufundował je biskup płocki Piotr Libera. Pod nieobecność bp. Libery, który w tym czasie uczestniczył w Zebraniu Plenarnym KEP w Wałbrzychu i Świdnicy, nagrody wręczali: s. Dominika Dudzik CP i ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej. Wręczeniu nagród towarzyszyła wspólna modlitwa za rodziny diecezji płockiej.

Ponadto nagrody odebrały osoby, które wzięły udział w loterii podczas VIII Marszu dla Życia i Rodziny. Ufundował je wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej. Główną nagrodą był rower - wylosował go Roman Popowski (parafia św. Zygmunta). Narody pocieszenia (sprzęt AGD) przypadły w udziale Marii Łęczyckiej (parafia św. Jadwigi Królowej) i Kazimierzowi Gadalińskiemu. Wręczył je Witold Wybult, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, które było głównym organizatorem płockiego marszu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę