Finał Konkursu Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych

Rodzina Justyny i Pawła Grzembskich z córką Lidią zajęła pierwsze miejsce w Konkursie Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych, organizowanym przy okazji Orszaku Trzech Króli w Płocku. Wręczenie nagród odbyło się 28 stycznia br. w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku, z udziałem bp. Piotra Libery. Do konkursu zgłoszono 44 szopki.

Szopki_2019.jpg

Konkurs Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych tradycyjnie odbył się podczas Orszaku Trzech Króli. Wręczenie nagród laureatom miało miejsce w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku. Ogółem do konkursu zgłoszono 44 szopki, które oceniało specjalnie powołane jury konkursu.

Pierwsze miejsce zajęła rodzina Justyny i Pawła Grzembskich z córką Lidią, uczennicą Szkoły Podstawowej nr 16 w Płocku, znajdującej się na terenie parafii św. Jana Chrzciciela. Drugie miejsce jury przyznało rodzinie Anny i Mariusza Pawickich z synem Piotrem ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Płocku (parafia św. Jakuba Apostoła w Płocku – Imielnicy). Trzecie miejsce zajęła rodzina Karoliny i Józefa Krużyńskich z córką Barbarą, uczennicą Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe (sprzęt AGD), ufundowane przez bp. Piotra Liberę. W podziękowaniu swoją szopkę bp. Liberze przekazała rodzina państwa Moniki i Artura Pręgowskich z synem Kacprem ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku (ich szopka otrzymała wyróżnienie).

Całe wydarzenie koordynowała s. Dominika Dudzik CSP, kierownik sekretariatu wydziału katechetycznego płockiej Kurii, odpowiedzialna podczas VIII Orszaku Trzech Króli za konkurs szopek.

Po raz pierwszy w historii płockiego orszaku zorganizowano loterię fantową dla uczestniczących w niej dzieci. Zwycięski los, a tym samym rower, wygrała Aleksandra Rakowiecka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 21 w Płocku. Nagrodę tę ufundowało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę