Finał diecezjalnych rozgrywek Halowej Piłki Nożnej Ministrantów

30 marca w hali sportowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku odbył się finał diecezjalnych rozgrywek Halowej Piłki Nożnej Ministrantów. Turniej był zwieńczeniem rozpoczętych we wrześniu 2018 r. rywalizacji między drużynami ministrantów z parafii diecezji płockiej.

Turniej_pilki_2019.jpg

Zgodnie z przepisami, najpierw odbyły się turnieje dekanalne, potem rejonowe, aż w Płońsku spotkali się najlepsi z najlepszych. Zdobywcy pierwszych miejsc pojadą w dniach 1-2 maja na Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o puchar „Króluj nam Chryste”, które odbędą się w diecezji łowickiej, w Skierniewicach i Sochaczewie.

Fotorelacja @Duszpasterstwo Ministrantów Diecezji Płockiej    

Podsumowanie rywalizacji w trzech kategoriach wiekowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa (roczniki 2007 – 2011)

 1. Parafia pw. św. Wojciecha Przasnyszu
 2. Parafia pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu
 3. Parafia pw. św. Jana Chrzciciela Sochocinie
 4. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku
 5. Parafia pw. św. Józefa w Pokrzywnicy
 6. Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku
 7. Parafia pw. św. Barbary w Sikorzu

Szkoła Podstawowa, Gimnazjum (roczniki 2003 – 2006)

 1. Parafia pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu
 2. Parafia pw. św. Dominika w Krzynowłodze Małej
 3. Parafia pw. św. Stanisława BM w Świętym Miejscu
 4. Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie
 5. Parafia pw. św. Barbary w Sikorzu
 6. Parafia pw. św. Bartłomieja w Rogowie
 7. Parafia pw. św. Michała Archanioła w Płońsku

Szkoła Ponadgimnazjalna (roczniki 1998 – 2002)

 1. Parafia pw. św. Wojciecha w Zambskach
 2. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku
 3. Parafia pw. św. Floriana w Orszymowie
 4. Parafia pw. św. Małgorzaty w Gralewie
 5. Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Smogorzewie
 6. Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej w Płocku

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację tegorocznego finału.

Ks. Dawid Witkowski
Koordynator ds. sportu
Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę