Finał akcji Kolędników Misyjnych

Około 220 dzieci z diecezji płockiej przyjechało do Płocka na podsumowanie tegorocznej akcji Kolędników Misyjnych. Przywieźli ze sobą pieniądze zebrane na pomoc rówieśnikom z Rwandy i Burundi, które zbierali w swoich parafiach w czasie misyjnej inicjatywy.

Kol_dnicy_2019.jpg

Mszy św. w płockiej bazylice katedralnej, z udziałem Kolędników Misyjnych i ich opiekunów, przewodniczył biskup płocki Piotr Libera. Podziękował dzieciom za udział w ważnej i pożytecznej akcji, której celem była zbiórka pieniędzy dla dzieci z Rwandy i Burundi w Afryce.

Kazanie wygłosił ks. Radosław Zawadzki, były misjonarz w Peru, a obecnie prefekt roku propedeutycznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Powiedział m.in. że Kolędnicy Misyjni są „pomocnikami Jezusa”, który wciąż czyni wielkie rzeczy: - Współczesne czyny Jezusa, to na przykład pomoc, która dociera do dzieci na świecie, do waszych rówieśników, biednych, potrzebujących opieki, żyjący w krajach ogarniętych konfliktami – stwierdził kapłan.

Dodał też, że środki zbierane podczas akcji Kolędników Misyjnych, docierają do Afryki, Ameryki Południowej, Azji: - Na świecie jest prawie pół tysiąca miejsc, w których dzieci otrzymały pomoc dzięki Papieskim Dziełom Misyjnym Dzieci. Może czasami się wydaje, że nasze ofiary są małe, ale jak to się wszystko zbierze, to okazuje się, że naprawdę robicie wielkie rzeczy – dziękował były misjonarz.

Po Mszy św. jej uczestnicy w barwnym korowodzie, w strojach Świętej Rodziny, Trzech Króli czy strojach afrykańskich, przeszli do pobliskiego NovegoKina Przedwiośnie na projekcję filmu „Królowa Śniegu. Po drugiej stronie lustra”.

W programie była też możliwość zwiedzania wystawy misyjnej w Muzeum Diecezjalnym, i spotkanie z Anną Sobiech – sekretarzem krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci w Szkołach Katolickich w Płocku. Ponadto dzieci mogły poznać Tanzańczyka - diakona Dietricha, Misjonarza Matki Bożej Pocieszenia. Podczas spotkania uczył on dzieci śpiewu pieśni religijnej w języku suahili i opowiadał po polsku o swojej dalekiej ojczyźnie.

Natomiast klerycy z koła misyjnego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku poczęstowali Kolędników Misyjnych z diecezji grochówką.

W tym roku do Płocka na zakończenie akcji Kolędników Misyjnych przyjechała wraz z opiekunami grupa około 220 osób z parafii w: Nowym Dworze Mazowieckim, Dobrzykowie, Gralewie, Niedzborzu, Dobrzyniu nad Wisłą, Skołatowie, Krysku i Pułtusku.

Spotkanie zorganizował ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent ds. misji, administrator parafii św. Małgorzaty w Rokiciu koło Płocka.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę