Figura św. Jana Nepomucena zostanie wyremontowana z Budżetu Obywatelskiego Płocka

Zabytkowa figura św. Jana Nepomucena w Płocku – Borowiczkach zostanie wyremontowana za środki Budżetu Obywatelskiego Płocka. Projekt dotyczący remontu zyskał aprobatę mieszkańców Płocka. Dziękujemy za oddane głosy!

Fot. Kapliczka

Projekt dotyczący remontu figury św. Jana Nepomucena był jednym ze zgłoszonych przez mieszkańców miasta w 12. edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka. We wrześniu br. zwróciliśmy się z prośbą do Czytelników o oddanie głosu na ten projekt. Płocczanie głosowali on-line oraz osobiście w wyznaczonych punktach. Po podliczeniu głosów okazało się, że projekt ten zyskał poparcie mieszkańców miasta. Na remont figury przeznaczonych zostanie około 70 tys. zł.

Przypomnijmy, że figura św. Jana Nepomucena usytuowana jest w Płocku przy ulicy Harcerskiej, w pobliżu starorzecza, na skarpie wysoczyzny opadającej w kierunku Wisły, najprawdopodobniej na przełomie XVIII i XIX wieku. Ze względu na dużą wartość i unikatowość jest cenna kulturowo i historycznie. Zlokalizowana jest na gruntach stanowiących własność Gminy Płock. W roku 2016 na zlecenie Gminy – Miasto Płock powstała ekspertyza konserwatorska obiektu, wskazująca na to, że remont jest potrzebny. Dzięki głosom płocczan remont figury stanie się faktem.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę