Festiwal pieśni wielkopostnych przed świętem Podwyższenia Krzyża Świętego

W parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, z kilkumiesięcznym opóźnieniem spowodowanym pandemią, 12 września br. odbył się II Chóralny Festiwal Pieśni Wielkopostnej. Zorganizowano go niemal w przededniu święta Podwyższenia Krzyża Świętego. W gronie laureatów znalazły się chóry Tibi Cantamus z Płocka i Arce Cantores z Gostynina.

Chory.jpg

Płocki festiwal pieśni wielkopostnych zorganizowano w parafii Świętego Krzyża w Płocku z inicjatywy organisty Jakuba Jabłońskiego, z myślą o amatorskich chórach parafialnych z całej Polski. Uczestnicy najpierw wzięli udział w Mszy św., której przewodniczył proboszcz parafii ks. Jacek Gołębiowski.

W konkursie każdy z chórów musiał wykonać po trzy pieśni o tematyce wielkopostnej. Ocenie podlegała m.in. czystość intonacji, poprawność harmoniczna, dykcja oraz walory artystyczne prezentacji. Przewodniczącym profesjonalnego jury był ks. Marcin Sadowski, diecezjalny referent ds. muzyki kościelnej i spraw organistowskich oraz dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej „Musicum” w Płocku.

Zdecydowano o przyznaniu dwóch pierwszych miejsc egzekwo: dla chóru Tibi Cantamus z parafii Świętego Krzyża w Płocku i chóru Arce Cantores z parafii św. Marcina w Gostyninie. Laureaci otrzymali nagrody finansowe i rzeczowe oraz statuetki. Nagrody ufundowali: biskup płocki Piotr Libera, marszałek Adam Struzik, starosta Mariusz Bieniek. Poza tym podczas festiwalu ubiegłoroczny zwycięzca - chór Lira z Nasielska - dał koncert galowy.

Jakub Jabłoński, organista w parafii Świętego Krzyża w Płocku i współorganizator wydarzenia stwierdził, że festiwal miał wysoki poziom, a interpretacje niektórych pieśni „były zaskakujące”. Wykonawcy z jednej strony zwracali uwagę na artyzm wykonywanych pieśni, z drugiej zaś akcentowali w nich to, co najważniejsze, czyli mękę i śmierć Jezusa Chrystusa.

Kolejna edycja festiwalu, jeśli okoliczności pozwolą, odbędzie się w drugą sobotę Wielkiego Postu 2021 roku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę