Festiwal Campo Bosco 2020 odbył się online

„Talitha kum” - pod takim hasłem w Czerwińsku nad Wisłą Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy „Emaus” zorgnizował festiwal Campo Bosco. We wszystkich imprezach można było uczestniczyć online: na kanale You Tube „Emaus Salezjanie” oraz fejsbuku Campo Bosco.

Emaus.jpg

Campo Bosco to cykliczne, sierpniowe spotkania młodych ludzi, którzy pod koniec lata przyjeżdżają do Czerwińska nad Wisłą, aby wspólnie się modlić, bawić i rozwijać – w duchu nauczania św. Jana Bosko. W ramach festiwalu odbywają się spotkania dla ducha, teatralne oraz muzyczne, zazwyczaj także warsztatowe.

Z powodu COVID-19 organizatorzy Campo Bosco 2020 musieli jednak zmienić plany. W programie znalazły się Msze św. i inne spotkania, ale przeprowadzono je online. 27. edycję zatytułowano „Talitha kum”.

„Nie mogliśmy niestety gościć uczestników jak zwykle w Czerwińsku nad Wisłą, ale staraliśmy się wytworzyć atmosferę Campo Bosco w domach uczestników. Poprzez nasze spotkania online staraliśmy się trafić do młodych ludzi, przybliżyć ich do Boga i pokazywać im moc wspólnoty” – zapewnili przedstawiciele Ośrodka Młodzieżowo-Powołaniowego „Emaus” w Czerwińsku.

Dodali, że tegoroczne hasło Campo Bosco pochodziło z Ewangelii według św. Marka. Jezus wskrzesił córkę Jaira tymi słowami „Dziewczynko, tobie mówię, wstań”. Chcieli tym sposobem nawiązać do życia każdego z młodych ludzi: „Jezus daje nam nadzieję, że powstaniemy z każdego upadku i że zawsze zejdziemy z nawet najbardziej krętej ścieżki” – opowiadali organizatorzy spotkania.

Zgodnie z dewizą festiwalu, transmitowano Msze św. a także koncerty Tau czy Bosski Roman oraz spektakle teatrów i kabaretów „A jak!”, „Opowiastki” i „Bosco”. W programie znalazły się ponadto konferencje z udziałem Sylwii Grodeckiej i Katarzyny Nowickiej oraz warsztaty z Adrianem Gawronem, Alicją Podstolec i Karoliną Wojciechowską.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę