Etap diecezjalny XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej

Kacper Leszczyński i Tomasz Leszczyński z I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie zostali zwycięzcami etapu diecezjalnego XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej w diecezji płockiej. Wezmą udział w ogólnopolskim finale tego przedsięwzięcia. Laureatów wyłoniono w konkursie on-line.

Katechizm.jpg

Etap diecezjalny XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej pt. „Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka” odbył się w formie zdalnej na platformie testowej. Uczestniczyło w nim 24 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w diecezji płockiej. Uczestnicy rozwiązali test składający się z 24 pytań. Na rozwiązanie testu mieli 45 minut.

Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Kacper Leszczyński, II miejsce – Tomasz Leszczyński – obaj są uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Do konkursu swoich uczniów przygotowała Agnieszka Boniakowska. Uczniowie ci wezmą udział w finale ogólnopolskim OTK w kwietniu w Poznaniu.

Pozostałe miejsca zajęli: 3 miejsce – Laura Szewczyk z LO im. St. Małachowskiego w Płocku (katechetka s. Iwona Siejka), 4 miejsce – Zuzanna Beredzińska z LO im. Piotra Skargi w Pułtusku (katechetka Agnieszka Jasińska), 5 miejsce – Karol Bugajewski z I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie (katechetka Agnieszka Boniakowska).

Uczestnicy konkursu m.in. musieli znać odpowiedzi na pytania: Po co Pan Bóg stworzył człowieka? Jakie funkcje pełni sumienie? Co to jest błędne sumienie? Na czym powinien opierać się porządek życia społecznego? Co stanowi gwarancję szczęścia? Jaka jest zależność między rozwojem porządku społecznego a dobrem osób?

Od młodzieży uczestniczącej w olimpiadzie wymagano lektury m.in. Ewangelii według św. Mateusza, „Katechizmu Kościoła katolickiego”, Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” Pawła VI, Listu do Rodzin „Gratissimam sane” Jana Pawła II, tekstu „Człowiek w obliczu sumienia” ks. M. Dziewieckiego czy E. Reszczyńskiej „Czy istnieje recepta na szczęście?”.