Ekumeniczna Wigilia przed Ratuszem w Płocku

Biskup Piotr Bernard Maria Kubicki z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Stefan Cegłowski i prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podczas Wigilii przed Ratuszem 15 grudnia br. wieczorem wspólnie składali życzenia i dzielili się opłatkiem z płocczanami. Na mieszkańców miasta czekał też wigilijny posiłek.

Op_atek_p_ock.jpg

Spotkanie rozpoczęło się przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju przez Związek Harcerstwa Polskiego. Przedstawiciel płockiego Hufca ZHP przypomniał, że jest ono przekazywane w świat od 33 lat. W Płocku w katedrze 15 grudnia zostało przekazane wszystkim Hufcom ZHP z Mazowsza, razem z hasłem „Światło daje moc”.

Jako pierwszy życzenia złożył ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku. W imieniu biskupów z Płocka z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzył, aby mieszkańcom miasta nigdy nie zabrakło chleba – wszak Betlejem, to „dom chleba”.

- Chrystus przychodzi, aby dać nam życie, światło, pokój, nadzieję. Z Nazaretu do Betlejem było 150 km, Maryja pokonując tę drogę miała przy sobie Józefa, który Ją wspierał. My też wspierajmy innych i pomagajmy im. Niech Nowonarodzony Chrystus błogosławi nam w nowym roku – życzył płocczanom.

Bp Piotr Bernard Maria Kubicki z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów życzył, aby przy wigilijnym stole przypomnieć sobie obowiązek dzielenia się z innymi, przebaczania sobie nawzajem, przezwyciężania urazów i niechęci, podawania sobie dłoni pojednania.

– Bóg wszechmocny wziął udział w ludzkiej niedoli i poniżeniu, obrał miejsce ostatnie, poza miastem, ale przekazał nam, że nasze czyny powinny wypływać z miłości Boga i bliźniego. W drugim człowieku mamy widzieć Jezusa, mamy widzieć brata i siostrę. Ofiarujmy odrobinę dobra innymi, żeby odmienić oblicze ziemi, na którą zstąpił Zbawiciel. Niech przyniesiona przez Niego na świat miłość nas przemienia – zwrócił się do uczestników spotkania.

Natomiast Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka wyraził radość z faktu, że po raz kolejny, oczekując na święta Bożego Narodzenia, płocczanie spotykają się na Wigilii przed Ratuszem. Chcą przełamać się opłatkiem, złożyć sobie życzenia, uczestniczyć w świątecznym posiłku.

- Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy chcemy mieć obok ludzi, którzy są dla nas ważni. Niech ten czas daje moc, tak, jak to Światło z Betlejem, które narodziło się 2 tysiące lat temu, aby życie człowieka było dobre i przepojone miłością. Niech taki będzie także cały rok 2020 – życzył mieszkańcom Grodu nad Wisłą.

Uczestnicy Wigilii przed Ratuszem dzielili się opłatkiem i wysłuchali kolęd w wykonaniu chóru młodzieżowego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła”. Był też poczęstunek wigilijny, a na deser ciasto ufundowane przez mariawitów. W wydarzeniu wzięło udział wielu płocczan, także z racji na sprzyjającą pogodę.

Wigilii przed Ratuszem towarzyszyła w Domu Darmstadt wystawa malarska „Kolorowe Anioły” autorstwa członków Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę