Ekumeniczna „Modlitwa w ogrodach” za stworzenie

Przyroda w muzyce była tematem tegorocznej „Modlitwy w ogrodach”, inicjowanej w Płocku z okazji Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia. Uczestnicy wysłuchali „Czterech pór roku” Antonio Vivaldiego, wypuścili w niebo gołębie oraz posadzili drzewa na terenie Szkół Katolickich i Wyższego Seminarium Duchownego.   

Dzień Stworzenia Gołębie

W tym roku „Modlitwę w ogrodach” z okazji światowej modlitwy o ochronę stworzenia zorganizowano na terenie Szkół Katolickich i w ogrodach Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku (10 września br.). Uczestniczyła w nim młodzież tych szkół, biskup płocki Piotr Libera, biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów Karol M. Babi, ksiądz ewangelicki Szymon Czembor.

Tematem spotkania była przyroda w muzyce, dlatego uczestnicy spotkania wysłuchali „Czterech pór roku” Antonio Vivaldiego, które zinterpretował muzykolog ks. kan. dr Andrzej Leleń.  

-  Poszanowania przyrody uczymy się przez segregację śmieci czy oszczędność w korzystaniu z wody. Spotykając się szkole, przekazujemy młodzieży troskę o nasz wspólny dom - zaznaczył bp Karol M. Babi ze Starokatolickiego Kościoła Mariawitów. Natomiast ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelickiej w Płocku podkreślił, że podobne spotkania są „ważną lekcją o ekumenii i ekologii dla wszystkich”.

Bp Piotr Libera powiedział, że modlący się o stworzenie człowiek powinien nauczyć się słuchać: - Słuchając, uczymy się i zdobywamy mądrość, szukamy też natchnienia. Gdy wsłuchamy się w przyrodę, w jej bogactwo i piękno, sami staniemy się napełnieni jej harmonią i zbliżymy się do Stwórcy. A skoro piękno przyrody pomogło tylu artystom i świętym, niech pomaga i nam – życzył hierarcha.

Ciekawym akcentem ekumenicznej „Modlitwy w ogrodach” było wypuszczenie w niebo gołębi, na znak wspólnej troski Kościołów o ochronę stworzenia. Wykonali je goście z Wyszogrodu: Adam Szostak i Krzysztof Kacprzak z Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja w Wyszogrodzie.

Poza tym na terenie szkolnym posadzono cztery drzewa: lipy i dęby, na znak wrażliwości człowieka na piękno i wartości duchowe, jak również zobowiązania do ratowania przyrody. Drzewa przekazały zaprzyjaźnione Nadleśnictwa w Płocku, Gostyninie i Łącku.

Wspólnie odmówiono modlitwę „Ojcze nasz”, a na zakończenie zwierzchnicy płockich Kościołów chrześcijańskich udzielili uczestnikom spotkania błogosławieństwa. 

 

***

W Płocku ekumeniczna modlitwa z okazji Święta Stworzenia, zainicjowana zgodnie z zaleceniem papieża Franciszka, po raz pierwszy odbyła się w roku 2017. Organizowano ją w różnych miejscach Płocka, na przykład w ogrodach Wyższego Seminarium Duchownego czy ogrodach przy katedrze Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Spotkania organizowało duszpasterstwo ekumeniczne diecezji płockiej z ks. dr. kan. Włodzimierzem Piętką, parafia ewangelicka, parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku, Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku.

W ubiegłym roku przedstawiciele płockich Kościołów chrześcijańskich nie spotkali się na wspólnej modlitwie za stworzenie. Odwołano ją z powodu sytuacji epidemicznej w kraju oraz nagłej śmierci ks. prof. Ireneusza Mroczkowskiego, przyjaciela i promotora tych spotkań.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę