Ekumeniczna Eucharystia z okazji 70-lecia szkolnictwa w Nowym Kanigowie

Ekumeniczna Eucharystia była 2 czerwca br. głównym punktem obchodów 70-lecia szkolnictwa w Nowym Kanigowie. W kościele parafialnym w Święcieńcu przewodniczył jej ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej: - Dobra, bezpieczna szkoła, pielęgnująca i przekazująca sprawdzone wartości, mądrzy i roztropni wychowawcy i nauczyciele – to wielki skarb – podkreślił duchowny.

Kanigowo.jpg

Podczas spotkania w Święcieńcu i Nowym Kanigowie obchodzono trzy rocznice: 70-lecie szkolnictwa w Nowym Kanigowie, 15-lecie powstania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Nowe Kanigowo „Nasza Szkoła” oraz 15-lecie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie, prowadzonym przez to stowarzyszenie. Dyrektorem szkoły od 15 lat jest ks. Dariusz Grabarczyk, proboszcz parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Pepłowie.

Uroczystości rozpoczęto Mszą św. w rzymskokatolickiej parafii św. Wincentego i św. Atanazego w Święcieńcu. Przewodniczył jej ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Zaznaczył, że świętowane rocznice, to okazja do wspomnień, wydobycia z przeszłości i utrwalenia całego dobra i wartości, jakie wniosła szkoła w Nowym Kanigowie w życie tak wiele osób związanych z tą ziemią. To dobra okazja do refleksji nad „dziś” i nad „jutro”. Jest to jednak przede wszystkim okazja do wdzięczności Bogu i ludziom.

- Dobra, bezpieczna, spokojna i radosna szkoła podstawowa pielęgnująca i przekazująca sprawdzone wartości – nie dziwne eksperymenty i wynalazki, mądrzy i roztropni wychowawcy i nauczyciele – to wielki skarb. Takie środowisko, obok dobrej rodziny, zmienia świat i poszczególnych ludzi, staje się dla wielu miejscem odkrycia talentów i rozwoju osobowości, przekazania i ukształtowania życiowych fundamentów, oszlifowania i ukierunkowania serca i umysłu na przyszłość – zaakcentował ks. Piotr Grzywaczewski.

Słowo do wiernych podczas Eucharystii wygłosił ks. Felicjan Szymkiewicz, pzredstawiciel biskupa naczelnego Starokatolickiegko Kościoła Mariawitów. Zaakcentował w nim, że nauczanie, to jedno z podstawowych zadań chrześcijan. Taką misję wyznaczył chrześcijanom Jezus, mówiąc do swych uczniów, aby szli i nauczali, i aby czynili sobie nowych uczniów. Kaznodzieja podkreślił wkład Starokatolickiego Kościoła Mariawitów w rozwój nauczania i oświaty: już 110 lat temu zaczęły powstawać przy parafiach pierwsze ośrodki nauczania.

Po Eucharystii jej uczestnicy przejechali do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości oraz integracyjny piknik rodzinny.

W rocznicowej uroczystości uczestniczył m.in. Mariusz Górecki, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Nowe Kanigowo „Nasza Szkoła”, społeczność Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie (uczą się w niej dzieci z rodzin katolickich i mariawickich), ks. Waldemar Obrębski, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Święcieńcu oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowe Kanigowo „Nasza Szkoła”  powstało w 2004 roku i od tego czasu prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową w Nowym Kanigowie. Prezesem stowarzyszenia jest Mariusz Górecki. Głównym celem działalności jest prowadzenie nieodpłatnej nauki dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat. W szkole uczy się obecnie 95 uczniów: z rodzin katolickich i mariawickich. Dyrektorem placówki od 15 lat jest ks. Dariusz Grabarczyk, proboszcz parafii w Pepłowie Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę