Droga Krzyżowa w intencji prześladowanych chrześcijan

W piątek przed Niedzielą Palmową płocczanie wraz z ks. biskupem Piotrem Liberą przeszli Drogę Krzyżową ulicami Starego Miasta. Wierni miasta Płocka rozważali poszczególne stacje męki Pana Jezusa, modląc się w intencji prześladowanych chrześcijan.

Nabożeństwo poprzedziła Msza św. koncelebrowana w farze, przewodniczył jej ks prał. Wiesław Gutowski, proboszcz parafii farnej. Przez nabożeństwem Drogi Krzyżowej przypomniał, że w tym roku płocczanie, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, modlą się za prześladowanych za wiarę chrześcijan na świecie.

- Według najnowszego Światowego Indeksu Prześladowań, który  opublikowała międzywyznaniowa organizacja Open Doors chrześcijanie doświadczają największych prześladowań w 50 krajach. Żyje w nich ponad 650 milionów chrześcijan. Według Open Doors ponad 245 milionów ludzi  zmaga się z prześladowaniami o wysokim stopniu. Chrześcijanie obecnie stanowią największą grupę religijną na świecie, która jest prześladowana – zaznaczył ks. prałat.

W nabożeństwie Drogi Krzyżowej  wzięło udział kilkuset płocczan, tym wiernych trzech parafii na Starym Mieście: katedralnej św. Zygmunta, św. Bartłomieja (farnej) i św. Maksymiliana Kolbego („Górek”), pokonując drogę od fary do katedry.

Rozważania przygotował ks. Marek Piątkiewicz, wikariusz parafii farnej w Płocku. Były one oparte wyłącznie o Pismo św., stąd określenie „biblijna Droga Krzyżowa”. Autor skorzystał z rozważań opracowanych na papieską Drogę Krzyżową w Koloseum w 2009 r. przez abp. Thomasa Menamparampila SDB, ordynariusza diecezji Guwahati w Indiach.

W Drodze Krzyżowej uczestniczył bp Piotr Libera, towarzyszyli mu proboszczowie staromiejskich parafii. Krzyż do czternastu stacji nieśli m.in. księża, klerycy, siostry zakonne, ojcowie, matki, młodzież, dzieci, przedstawiciele stowarzyszeń katolickich.

Bp Piotr Libera na zakończenie nabożeństwa w katedrze odmówił modlitwę w intencji prześladowanych chrześcijan i udzielił wiernym błogosławieństwa. Uczestnicy nabożeństwa mogli uzyskać odpust zupełny.

Bezpieczny przebieg Drogi Krzyżowej zapewniła Straż Miejska, Policja i harcerze ZHR.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę