Droga Krzyżowa przebłagalna za grzechy nadużyć wobec małoletnich

Biskupi Piotr Libera i Mirosław Milewski 28 lutego br. wzięli udział w Drodze Krzyżowej w katedrze, w Dniu Modlitwy Wynagradzającej i Postu za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. W czasie nabożeństwa krzyż do poszczególnych stacji nieśli księża, siostra zakonna i świecki mężczyzna.

Dk2.jpg

W Dniu Modlitwy Wynagradzającej i Postu za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele w bazylice katedralnej płockiej odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej w tej intencji. Rozpoczął je biskup płocki Piotr Libera, a zakończył biskup pomocniczy Mirosław Milewski.

Krzyż do poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej nieśli księża (w tym ksiądz odpowiedzialny za pomoc ofiarom nadużyć), siostra zakonna i świecki mężczyzna. Stacje zapowiadał ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, redaktor naczelny płockiej edycji Gościa Niedzielnego, a rozważania przygotowane przez jedną z ofiar nadużyć czytała Barbara Chlewińska.

W nabożeństwie wzięli udział księża pracujący w instytucjach diecezjalnych, społeczność Wyższego Seminarium Duchownego, księża emeryci, proboszczowie i wikariusze pracujący w parafiach Płocka i okolic, dziekani i dekanalni ojcowie duchowni, a także wielu wiernych.

- Bóg zapłać za wrażliwość serca. Niech Wielki Post, niech nabożeństwa pasyjne będą naszą formą wynagrodzenia za wszystkie grzechy popełniane w Kościele, a w sposób szczególny za straszne grzechy popełniane wobec osób małoletnich. Niech Bóg okaże nam swoje miłosierdzie. Niech Matka Boża, Matka Miłosierdzia, Ucieczka Grzeszników okryje nas płaszczem swej macierzyńskiej opieki – modlił się na zakończenie nabożeństwa bp Piotr Libera.

Podczas nabożeństwa śpiewał chór Tibi Cantamus pod dyrekcją Jakuba Jabłońskiego, z parafii św. Krzyża na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku.

Zgodnie z wolą Konferencji Episkopatu Polski (por. Stanowisko KEP z dnia 19 listopada 2018 r.), w odpowiedzi na prośby Papieża Franciszka, na przykład z „Listu do Ludu Bożego” z dnia 18 sierpnia 2018 roku, pierwszy piątek Wielkiego Postu we wszystkich diecezjach, jest „dniem modlitwy wynagradzającej oraz postu w intencji ofiar wykorzystania seksualnego i ich rodzin; za osoby duchowne żyjące niemoralnie i wyrządzające krzywdę dzieciom i młodzieży, a także za ludzi, których gorszące czyny księży głęboko ranią”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę