Dom Leonianum pomoże osobom z chorobą Alzheimera

Dom Seniora Leonianum – Piękne życie! w Sikorzu koło Płocka zainicjował projekt, którego celem jest pomoc osobom zmagającym się z chorobą Alzheimera, a także ich rodzinom. Wiedzę o chorobie przekazywać będą specjaliści: „Chcemy pomóc tym, którzy cierpią na tę chorobę, a także wesprzeć ich najbliższych” – deklaruje ks. Łukasz Nowak, dyrektor domu.

Dementia-3268560_640.jpg

Choroba Alzheimera jest chorobą, na którą cierpi wiele osób w podeszłym wieku. Chorują na nią także podopieczni Domu Seniora Leonianum – Piękne życie! w Sikorzu. Z myślą o nich w placówce realizowany jest projekt medyczny pod nazwą „Razem w chorobie Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi”, skoncentrowany na poprawie jakości życia osób starszych.

„Dostrzegamy, jak wiele osób ma choroby otępienne czy chorobę Alzheimera. Wiemy też, że rodziny dokładają wielu starań, żeby zapewnić im jak najlepszą opiekę. Postanowiliśmy ułatwić im te starania: będą mogli skorzystać z porad neurologa, psychiatry i psychologa. Poza tym zależy nam na profesjonalnej kadrze, która lepiej zrozumie osoby z podobnymi zaburzeniami czy chorobami. Osoby te odbędą odpowiednie szkolenie” – mówi ks. Łukasz Nowak, dyrektor domu.

Projekt potrwa do końca roku, jest współfinansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę