Do parafii diecezji trafiło 57 tysięcy świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

Caritas Diecezji Płockiej dostarczyła już do 249 parafii na terenie diecezji świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Parafie przyjęły 57 tysięcy świec, które od wielu lat towarzyszą Polakom podczas wieczerzy wigilijnej. Ks. Adam Przeradzki, wicedyrektor Caritas przyznaje, że w tym roku świece rozwieziono wcześniej niż w latach poprzednich. Ma to związek z limitami osób na Mszach św. w kościołach.

_wiece_caritas.jpg

W poprzednich latach dystrybucja świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom odbywała się w dniach poprzedzających pierwszą niedzielę Adwentu, a ich sprzedaż – od tejże niedzieli. W tym roku, ze względu na pandemię i wyznaczenie limitów wiernych w kościołach, Caritas Diecezji Płockiej rozwiozła świece do 249 parafii znacznie wcześniej: „Zależy nam na tym, aby świece trafiły do wszystkich osób, które nie wyobrażają sobie Wigilii Bożego Narodzenia bez zapalonej świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” – podkreśla ks. Adam Przeradzki, wicedyrektor Caritas Diecezji Płockiej.

Parafie otrzymały łącznie 57 tysięcy świec, czyli tyle samo co w roku 2019. 34 tysiące, to świece klasyczne, małe, natomiast 23 tysiące, to tzw. świece kule. Z sprzedaży każdej ze świec 10 groszy zostanie przekazanych na projekty Caritas Polska. Za te środki ogólnopolska, kościelna organizacja pomocowa wesprze najuboższe dzieci i młodzieży, a także ich rówieśników w Wenezueli czy przebywających w obozach dla uchodźców w Grecji.

Pozostałe środki pozostaną w diecezji płockiej, zostaną wykorzystane na działalność adresowaną dla dzieci i młodzieży m.in. zostaną za nie dofinansowane kolonie letnie dla dzieci z rodzin żyjących w trudnej sytuacji ekonomicznej czy kolonie dla polskich dzieci z Białorusi, wypoczywających latem na koloniach w ośrodku Caritas. W minionych latach była to kwota w wysokości około 100 tysięcy zł.

Świąteczna świeca Caritas, dystrybuowana w ramach Wigilijnego Dzieła pomocy Dzieciom, od wielu lat jest obecna na polskich stołach w Wigilię Bożego Narodzenia. Od pewnego czasu akcja ma charakter ekumeniczny: jest dziełem tworzonym wspólnie przez Caritas Polska, Diakonię Kościoła Ewangelickiego i Eleos Kościoła Prawosławnego. W kraju rozprowadzą one wspólnie ponad 2 mln świec.

Pomysł wigilijnej świecy Caritas zrodził się w 1993 r. w ośrodku pomocy dzieciom niepełnosprawnym w Rusinowicach. Rok później światło świecy zajaśniało na stołach w całej Polsce. Każda sprzedana świeca, to środki na wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży, darmowe posiłki, zwiększenie szans edukacyjnych za pomocą stypendiów oraz wsparcie w rehabilitacji i leczeniu.

Akcję można wesprzeć nabywając świece Caritas, których dystrybucja odbywa się już w parafiach i Caritas diecezjalnych na terenie całego kraju. Można również wysłać SMS o treści WIGILIA pod numer 72052 (koszt: 2,46 z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas Polska, z dopiskiem „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę