Dni skupienia oazowej Diakonii Życia w Oborach

W dniach od 31 lipca do 2 sierpnia br. odbyły się dni skupienia Diakonii Życia Ruchu Światło-Życie diecezji płockiej. Do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach zjechali się studenci z niemal całej Polski, którzy swoją przeszłość związaną z płocką oazą, zdecydowali się kontynuować właśnie na płaszczyźnie Diakonii Życia.

Diakonia-zycia.jpg

Tematem przewodnim dni skupienia było szeroko rozumiane pojęcie starości, choroby oraz cierpienia. Jako gość świadectwem podzielił się ksiądz Adam Ners, kapłan z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem pracy oraz opieki duszpasterskiej nad osobami chorymi i starszymi.

Członkowie Diakonii Życia pokazali prezentacje dotyczące opieki paliatywnej, eutanazji oraz ubezwłasnowolnienia. Aby budować wszystko na odpowiednim gruncie, ksiądz Adam Kowalski zatroszczył się o dobre duchowe przeżycie tych dni, w których nie brakowało Mszy Świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu czy medytacji Słowa Bożego.

Podczas dni skupienia zaplanowano również działalność Diakonii Życia na najbliższe miesiące oraz wybrano nowe osoby odpowiedzialne.

Michał Godlewski

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę