Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego w Płońsku z okazji Święta Niepodległości

6 listopada 2021 r. z okazji Święta Niepodległości w hali sportowej w Płońsku odbył się Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego, dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i średnich. Turniej zorganizował Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Maksymilian.

Whatsapp Image 2021 11 06 At 15.49.50

Turniej rozgrywany jest dwukrotnie każdego roku,  od 12 lat,  na obiektach Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. Tym razem wzięło w nim udział 80 osób. Rozgrywany był w pięciu kategoriach wiekowych, zarówno dziewcząt jak i chłopców.

Zawodnicy przyjechali na turniej ze swoimi rodzicami, kapłanami, katechetami i nauczycielami z: Radzyminka, Siedlina, Jerzewa, Bądkowa, Szczytna, Bulkowa, Nowych Łubek, Stachowa, Stróżewa, Szerominka, Złotopolic, Zdunowa, Poczernina, Ćwiklina, Płońska i wielu innych miejscowości.

Rywalizacja sportowa przeprowadzana została według zasad fair play. Obsługą sędziowską i techniczną imprezy zajęli się nauczyciele Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku oraz  ks. Zbigniew Sajewski i Krzysztof Grabowski. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, długopisy, znaczki i koszulki, a zwycięscy poszczególnych kategorii medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy poczęstowani też zostali słodkimi bułkami, kawą i herbatą.

Sportowej rywalizacji towarzyszyła pamięć o Niepodległej i modlitwa do  św. Jana Pawła II, któremu sport był bliski. Z racji pandemii zachowane zostały konieczne środki ostrożności. Impreza sportowa odbyła się dzięki wsparciu władz samorządowych: Starostwa Powiatowego,  Urzędu Miasta Płońsk, Urzędu Gminy Płońsk, Stowarzyszenia Parafiada oraz zaangażowaniu władz klubu. 

Ks. Zbigniew Sajewski
Diecezjalny Duszpasterz Sportu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę