Diecezjalny Dzień Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym

O tym, że duchowe „nowinki” są niebezpieczne i mogą prowadzić na manowce życia duchowego, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 21 września br. podczas Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w Płocku. Wzięli w nim udział przedstawiciele 21 wspólnot, działających w parafiach.

Odnowa.jpg

Bp Mirosław Milewski przewodniczył Mszy św. w parafii św. Stanisława Kostki w Płocku, która była częścią rejestru dorocznego Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym.

- Wasza obecność jest dowodem na to, że pragniecie klasy „jedność Ducha”. Wciąż nie brakuje też u was „owoców Ducha”. Wciąż nie brakuje tych, którzy chcą właśnie w Odnowie odkrywać Boga. Pamiętajcie jednak, że najpierw jesteście parafianami. Dzięki swoim doświadczeniom we wspólnym użyciu dzielimy się z parafią talentami i charyzmatami, i umiejętnie ją ewangelizować - powiedział biskup.

Przestrzegł przed zagrożeniami wiary w otaczającym świecie. Naukowy ateizm, wróżbiarstwo, sekularyzacja, ale także protestantyzacja katolicyzmu czy akcentowanie emocji w przeżywaniu relacji z Bogiem, to tylko niektóre z nich. Zagrożenia wiary wiążącym wyzwanie duszpasterskie i mobilizują do poszukiwania środków zaradczych. Niezwyczajone lekarstwo na te problemy, jest zachowywanie „zdrowej nauki” o Chrystusie, Kościele i człowieka, zgodnej z autentyczną interpretacją Nauczycielskiego Urzędu Kościoła i Tradycją.

- Nie szukajcie duchowych nowinek, które są niebezpieczne i mogą prowadzić na manowce. Nie do pogodzenia z chrześcijaństwem jest szukanie jakiejkolwiek namiastki życia religijnego poza Chrystusem i Kościołem. Kierujcie się wskazaniami wiary, zdecydowanie odrzucajcie wszystko, co jest z nią sprzeczne lub co jej zagraża – polecił kaznodzieja.

Poprosił także, aby będąc we wspólnocie starać się zamieniać „myślenie grzechem na myślenie miłością”. Każdy na swój sposób odbiera otaczającą rzeczywistość i występujące w niej zjawiska: wyławia z życia albo dzieła diabła, albo dzieła Boga. Może też niestety cały czas myśleć o grzechach: - Odwracajcie oczy od dzieł diabła, a koncentrujcie się na dziełach Bożych. Koncentrujcie się na Jezusie – wskazał bp Milewski.

Na zakończenie życzył uczestnikom Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, aby wzrastali w świętości przez „integrację charyzmatów z pełnią życia Kościoła” i pełnymi garściami czerpali z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości.

W Diecezjalnym Dniu Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym uczestniczyli członkowie 21 wspólnot, rozpocząć w diecezji. Wysłuchali m.in. katechez oraz świadectwo o jedności małżeńskiej i wzajemnej jako podstawowe owocach współpracy z Duchem Świętym oraz o tym, jak korzystać z Ducha Świętego w rodzinnej codzienności. Gośćmi spotkania byli: dr hab. Przemysław Artemiuk, wykładowca WSD w Łomży i adiunkt na UKSW w Warszawie oraz małżeństwo Joanny i Norberta Dawidczyków.

Uczestnicy zjazdu w Płocku modlili się też modlitwą uwielbienia, adorowali Najświętszy Sakrament i odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego.