Diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży w Płońsku

Eucharystia w parafii św. Maksymiliana Kolbego pod przewodnictwem ks. biskupa Mirosława Milewskiego, konferencja ks. Piotra Pawlukiewicza, koncert zespołu „niemaGotu” złożyły się na diecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży w diecezji płockiej. W Niedzielę Palmową 14 kwietnia br. w wydarzeniu tym wzięło udział około 900 młodych osób. Wspólnej modlitwie towarzyszyły relikwie św. Stanisława Kostki.

Palmowa_2019_plonsk.jpg

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Przewodniczył jej biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski, a koncelebrowało 32 kapłanów. Wspólnie dziękowano za II Synod Młodych diecezji płockiej, adhortację „Christus vivit” papieża Franciszka i Światowe Dni Młodzieży w Panamie.  

W homilii bp Milewski powiedział, że jednym z najbardziej charakterystycznych obrazów Kościoła, opisanym na kartach tej adhortacji, jest obraz łodzi, w której płynie także Chrystus – „jedyna ludzka nadzieja”. Innym z obrazów jest także związany z wodą - kajak. 

- Płyniemy razem. Czasem może wydaje się, że Chrystus drzemie i nie reaguje na to, jak wielkie fale miotają łódką, która płynie po falach wygody, materializmu, światowości, krótkowzrocznego patrzenia w przyszłość i wyniszczającego hejtu. Czasem my - pasażerowie tej łódki, zapominamy, że ta łódź dopłynie do właściwego portu, bo jest z nami mimo wszystko Jezus – zapewnił hierarcha.

Zapytał też uczestników Eucharystii, czy mają w sobie odwagę i siłę do płynięcia razem kajakiem Kościoła, czy znają swoje miejsce łodzi, czy niepotrzebnie nie wszczynają „buntu na pokładzie”. Kajak dopłynie do celu, jeśli młodzi i starsi będą ze sobą współpracować. W innym razie może się wywrócić.

Biskup pomocniczy diecezji płockiej wyznał też, że marzy o tym, aby w tej łódce znaleźli się też nauczyciele, którzy powiedzą, że będą spokojnie świętować Wielkanoc, a w chwili matur „staną na swoich stanowiskach, składając egzamin dojrzałości”.

Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli z gałązkami palmowymi do Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. Wysłuchali tam konferencji ks. Piotra Pawlukiewicza. Znany rekolekcjonista stwierdził, że wiele osób nie potrafi żyć pełnią życia, cieszyć się życiem. Zamiast tego porównują się nieustannie z innymi i mają kompleksy; że kobiet nie cieszy ich kobiecość, a mężczyzn ich męskość.

Fotorelacja Gość Płocki

 

foto: Dawid Turowiecki

Przytoczył słowa Jezusa, że przyszedł On na ziemię po to, aby „owce miały życie i miały je w obfitości”. Tę obfitość czerpie się z sakramentu spowiedzi. To jest jak salon kosmetyczny, który odnawia duszę „za darmochę”. Zachęcił także do tego, aby wrócić do siebie, być sobą, być człowiekiem autentycznym.

Wielu młodych ludzi skorzystało z sakramentu pokuty i pojednania: spowiadało dwunastu księży. Poza tym młodzi wzięli udział w koncercie i ewangelizacji zespołu „niemaGotu”.

Organizator spotkania ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży, poprosił uczestników, aby w 20. rocznicę beatyfikacji błogosławionych płockich biskupów męczenników: abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego Mszę św. w Wielki Czwartek ofiarowali w intencji swoich księży z parafii.

Organizatorem spotkania w Płońsku było Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”, przy współpracy duszpasterstwa „Na Maksa” z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, Ruchu Światło-Życie i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

W diecezjalnych obchodach Światowego Dnia Młodzieży w Płońsku wzięło udział około 900 osób z diecezji płockiej. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę