Diecezjalna akcja Kolędników Misyjnych tylko online

W diecezji płockiej od wielu lat dużym powodzeniem cieszy się akcja Kolędników Misyjnych, polegająca na zbieraniu środków dla rówieśników na całym świecie, żyjących w biedzie i niedostatku. Finał akcji w diecezji zazwyczaj odbywał się po uroczystości Objawienia Pańskiego. Z powodu pandemii dzieci nie mogą w tym roku kolędować po domach. W związku z tym ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent ds. misji, zachęca do wsparcia dzieci w Afryce online.

Masajskie-dzieci.jpeg

Ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent ds. misji, a także proboszcz parafii w Rokiciu przypomina, że w diecezji płockiej po świętach Bożego Narodzenia rozpoczynała się akcja Kolędników Misyjnych, inicjowana przez Papieskie Dzieła Misyjne, podczas której dzieci z poszczególnych parafii wędrowały po domach, szkołach czy instytucjach, aby zbierać datki na pomoc rówieśnikom, żyjącym w biednych krajach na świecie.

Pandemia uniemożliwiła jednak tradycyjny przebieg tej szczytnej akcji: „Zazwyczaj w tym czasie przeżywaliśmy przygotowania, a potem piękne chwile związane z coroczną akcją Kolędników Misyjnych w naszej diecezji. Tym razem nasza pomoc przyjmie inną formę. Wyjątkowy czas, jaki przeżywamy z powodu pandemii koronawirusa, zmusił nas do znalezienia nowych dróg w działaniach na rzecz misji. W tym roku możemy pomóc masajskim dzieciom za pośrednictwem internetu. Zapraszam wszystkich do udziału w ogłoszonej przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci  zbiórki internetowej” – zwrócił się do dzieci i młodzieży szkolnej.

Wszyscy chętni: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, mogą wesprzeć dzieci żyjące w afrykańskim plemieniu Masajów online: https://www.katolikwspiera.pl/pomoz-masajskim-dzieciom.html: „Wierzę głęboko, że dla wszystkich, którzy tak chętnie każdego roku biorą udział w tym wydarzeniu, ta nowa forma znanej akcji misyjnej nie będzie przeszkodą, a wręcz pobudzi do większej kreatywności” – dodaje ks. Bogdan Zalewski.

Duszpasterz przekazuje ponadto, że obostrzenia sanitarne nie pozwolą na coroczne spotkanie w katedrze płockiej, pod przewodnictwem biskupa. Prosi, aby w tym roku w mniejszych grupach, stosując się do obowiązujących przepisów, parafie stały się miejscem dziękczynienia i modlitwy Kolędników Misyjnych na zakończenie potrzebnej posługi dla dobra dzieci z innego kontynentu. Parafie otrzymały wcześniej plakaty i stosowne materiały misyjne, które mogą służyć pomocą w tym dziele.

„Dziękuję wszystkim wspierającym misje za zaangażowanie. Mimo trudnej sytuacji, dzięki pomocy kapłanów, katechetów, grup zaangażowanych w Papieskie Dzieła Misyjne w naszej diecezji, dzieci i młodzieży oraz ludzi dobrej woli, mogliśmy również i w tym trudnym czasie, wspomóc naszych misjonarzy i ich wspólnoty. Szczególna pomoc z naszej diecezji dotarła do Peru, gdzie koronawirus zbierał smutne żniwo. Dzięki waszemu zaangażowaniu możemy pomagać dalej” – zapewnia diecezjalny referent ds. misji.

Polscy Kolędnicy Misyjni rozpoczęli działalność w 1993 r. Zazwyczaj ruszali z kolędowaniem 26 grudnia, a kończyli je 6 stycznia – w Misyjny Dzień Dzieci. Odwiedzali domy z jasełkami, aby zbierać datki na potrzeby rówieśników z biednych krajów. W tym roku tradycyjne kolędowanie w większości parafii nie jest możliwe. Dzieci i dorośli, którzy chcą się w akcję Kolędników Misyjnych zaangażować, a tym samym wspomóc materialnie dzieci w Afryce, mogą to uczynić za pośrednictwem strony internetowej. Zebrane pieniądze trafią do dzieci z plemienia Masajów, żyjącego w Kenii i Tanzanii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę