Ciechanów: 4. Diecezjalny Dzień Babci i Dziadka

Aby uczyć dzieci i młodzież historii rodzin, małych ojczyzn i Polski prosił bp Mirosław Milewski babcie i dziadków, którzy uczestniczyli w 4. Diecezjalnym Dniu Babci i Dziadka w parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział ds. Rodzin, miejscową parafię oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Dzien-babci.jpg

We wprowadzeniu do liturgii ks. kanonik Sławomir Piotr Filipski, proboszcz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, zaznaczył, że troski o osoby starsze uczymy się od św. Jana Pawła II, który wielokrotnie apelował o szacunek i czerpanie z mądrości seniorów. Przedstawiciele zgromadzonych babć i dziadków witając Księdza Biskupa zaznaczyli, że zależy im na tworzeniu zdrowych relacji międzypokoleniowych oraz ochronie najmłodszych przed światem pseudowartości i zagrożeń, których nie brakuje wokół.

Podczas uroczystej Mszy św. bp Mirosław Milewski skierował do seniorów wiele ciepłych słów podziękowania, za ich trud w wychowywaniu młodych pokoleń Polaków. Powołał się na nauczanie papieża Franciszka, który podkreślał, jak ważna jest praca dziadków dla rozwoju religijnego młodych ludzi przez uczenie ich modlitwy, wiary, przywiązania do Boga i Kościoła. Bp Mirosław nazwał dziadków współczesnymi „Chrzcicielami”, którzy jak św. Jan nad Jordanem pokazują innym Boga i świat wartości. Zaprosił także osoby starsze do rozmawiania z dziećmi i młodzieżą o historii Polski i świata, przypominając, że to właśnie seniorzy są żywymi świadkami prawdy okrutnych i trudnych czasów XX wieku. Za papieżem Franciszkiem powtórzył: „Rodzina, która pamięta, ma przyszłość”.

Po Mszy św. zostały wystawione jasełka, przygotowane przez dzieci, młodzież i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie oraz scholę parafialną. Była to laurka dla babć i dziadków od wdzięcznych młodych za ich trud życia i poświęcenie. Do żłóbka Jezusa przychodzili przedstawiciele różnych grup społecznych oraz krajów Unii Europejskiej, niosąc Mu w darze wiele dobra i prośbę o błogosławieństwo.

Ostatnim akcentem uroczystości był słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników oraz obrazki z modlitwą za dziadków, ułożoną przez papieża Benedykta XVI z okazji Światowego Spotkania Rodzin w Meksyku w 2009 r.

Ks. Wojciech Kućko

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę