Chór katedralny Pueri et Puellae Cantores Plocenses nagrodzony w Rzymie

Dwa złote medale oraz puchar championa zdobył płocki chór katedralny Pueri et Puellae Cantores Plocenses podczas międzynarodowego konkursu „Christmas Inside Roma” w Rzymie. Około 40 chórów wystąpiło tam wirtualnie.

Pueri.jpg

Płocki chór katedralny Pueri et Puellae Cantores Plocenses istnieje od 1998 r. (najpierw był chórem chłopięcym). Prowadzi aktywną działalność artystyczną, poza tym zapewnia oprawę muzyczną uroczystości religijnych w płockiej bazylice katedralnej. Ma na swym koncie wiele nagród, zdobytych na festiwalach w wielu krajach na świecie.

Tym razem płocki chór wziął udział w festiwalu, który odbywał się wirtualnie. Był to międzynarodowy konkurs „Christmas Inside Roma” w Rzymie. Zgłosiło się do niego około 40 chórów z całego świata m.in. z Kolumbii, Kuby, Rosji, Indonezji, Ukrainy czy Brazylii. Wysłane przez internet nagranie utworów oceniło jury pod przewodnictwem Pasquale Veleno, wykładowcy wielu włoskich konserwatoriów, który specjalizuje się w dyrygenturze chóralnej.

„Nasz chór wystąpił w dwóch kategoriach: w kategorii „Polyphonic Music do 27 lat”, w której zdobył złoty medal oraz tytuł championa Drugi złoty medal zdobyliśmy w kategorii „Choreographic Folklor”e do 15 lat. Poza tym solista chóru Krystian Szymański otrzymał złoty medal w kategorii „Lyric Vocality” za wykonanie „Arii Monestatosa” Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz „Piosnki Dudarza” Ignacego Jana Paderewskiego” – relacjonuje Anna Bramska, dyrygent chóru.

Płocki Chór Katedralny Pueri et Puellae Cantores Plocenses działa 23 rok. Prowadzą go Anna i Wiktor Bramscy, którzy przed laty przyjechali do Płocka z Łotwy. Chór ma za sobą liczne trasy koncertowe, uczestniczył w wielu konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych. Zdobył wiele nagród na całym świecie. Przywiózł je już m.in. z Chin, Chorwacji, Słowacji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych czy Singapuru. W przeszłości chórzyści wystąpili m.in. przed Janem Pawłem II i na wzgórzu Kahlenberg w Austrii – w miejscu Odsieczy Wiedeńskiej.

Chór nagrał kilkanaście płyt, na których utrwalono przede wszystkim wykonania wielkich dzieł oratoryjnych, a także dwie płyty z cyklu „Pueri et Puellae Cantores Plocenses i organy Katedry Płockiej”. Systematycznie zapewnia oprawę muzyczną podczas niedzielnej Mszy św. oraz ważnych celebracji liturgicznych w płockiej bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a także w wielu innych miejscach. Jego działalność wspiera Stowarzyszenie Przyjaciół Katedralnego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses. Chór liczy około 120 osób w wieku od 7 do 27 lat, podzielonych na trzy grupy wiekowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę