Chór Katedralny Pueri at Puellae Cantores Plocenses z nagrodami na festiwalach

Trzy złote medale na konkursie w greckim Karpenisi, dwa złote medale i nagroda Grand Prix na konkursie we włoskim Chieti oraz brązowy medal na festiwalu na Filipinach – to najważniejsze sukcesy Płockiego Chóru Katedralnego Pueri et Puellae Cantores Plocenses, osiągnięte w ostatnim czasie. Płocki chór działa od ponad 20 lat, jest jednym z najbardziej utytułowanych chórów dziecięco-młodzieżowych w Polsce.

Nagrody_chor.jpg

Płocki Chór Katedralny Pueri et Puellae Cantores Plocenses działa od ponad 20 lat, z inicjatywy Anny i Wiktora Bramskich. Jest chórem, który nie tylko czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym i religijnym miasta Płocka i Polski, ale także każdego roku bierze udział w wielu festiwalach chóralnych, podczas których może zweryfikować swoje umiejętności.

Podczas letnich miesięcy Pueri et Puellae Cantores Plocenses najpierw wziął udział w XXXVI Międzynarodowym Konkursie Chorus Inside Summer we włoskim Chieti, gdzie zdobył dwa złote medale i nagrodę Grand Prix, a także koncertował w rzymskim Panteonie. Potem młodzi chórzyści pojechali na XXIII 23. Międzynarodowy Festiwalu i zarazem XVII Konkurs Chóralny w Karpenisi w Grecji. Tam udało się zdobyć trzy złote medale w kategoriach: muzyka sakralna, muzyka współczesna i w kategorii dziecięco-młodzieżowej.

Również w Grecji chórzyści uczestniczyli w XXXVII Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Prewezie. Tam chór zdobył pierwsze miejsce i złoty medal w kategorii głównej oraz drugie miejsce i srebrny medal w kategorii chórów dziecięcych.

Obecnie płocczanie przebywają w Azji: - Podczas pobytu na Filipinach wzięliśmy udział w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Andrea O. Veneracion w Manili. W trudnej rywalizacji z azjatyckimi chórami zdobylismy trzecie miejsce w kategorii muzyki folk oraz nagrodę pieniężną w wysokości tysiąca dolarów. Jeszcze w lipcu będziemy śpiewać na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Tokio – zapowiada Anna Bramska, założycielka i dyrygentka chóru.

Płocki Chór Katedralny Pueri et Puellae Cantores Plocenses prowadzą od ponad 20 lat Anna i Wiktor Bramscy, którzy przyjechali do Płocka z Łotwy. Chór ma za sobą liczne trasy koncertowe, uczestniczy w konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych. Każdego roku przywozi medale z całego świata m.in. z Chin, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Singapuru. W przeszłości chórzyści wystąpili m.in. przed Janem Pawłem II i na wzgórzu Kahlenberg w Austrii – w miejscu Odsieczy Wiedeńskiej.

Chór nagrał kilka płyt. Systematycznie zapewnia oprawę muzyczną podczas niedzielnej Mszy św. oraz ważnych celebracji liturgicznych w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a także w innych miejscach. Jego działalność wspiera Stowarzyszenie Przyjaciół Katedralnego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses. Obecnie zespół liczy ponad 100 osób.

Anna i Wiktor Bramscy z okazji 20-lecia chóru jesienią 2018 r., w dowód uznania za zaangażowanie w pracę na rzecz Kościoła, otrzymali medale „Pro Ecclesia et Pontifice” („Dla Kościoła i Papieża”), które są jednym z wysokich odznaczeń Stolicy Apostolskiej. Natomiast miasto Płock przyznało wtedy chórowi za zasługi medal „Laude Probus”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę