Centrum Metanoia oferuje telefoniczne wsparcie specjalistów

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia w Płocku oferuje telefoniczne wsparcie psychologa, pedagoga, prawnika i księdza. Pomoc ma charakter bezpłatny, mogą z niej skorzystać wszyscy, którzy doświadczają lęków, stanów depresyjnych czy są zagubieni duchowo: - Postaramy się nikogo nie zostawić bez potrzebnego w tym trudnym czasie wsparcia – deklaruje ks. Jarosław Mokrzanowski, dyrektor Centrum Metanoia.

Metanoia-porady.jpg

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia w Płocku zaprasza do rozmowy telefonicznej z mediatorem, doradcą życia rodzinnego, psychologiem, pedagogiem, prawnikiem i księdzem. Specjaliści czekają od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:00, pod numerami tel. 24; 268-04-48, 513-107-753, 609-838-997, meil: metanoia@op.pl.

- Obecnie ludzie mogą czuć się przygnębieni, doświadczać stanów lękowych czy depresyjnych. Mogą się też się czuć zagubieni duchowo. Dlatego specjaliści z Centrum Metanoia są do dyspozycji wszystkich, którzy w trudnym czasie epidemii potrzebują wsparcia. Postaramy się, w miarę naszych możliwości, nikogo nie zostawić bez pomocy. Każdy rodzaj pomocy jest bezpłatny – informuje ks. Jarosław Mokrzanowski, dyrektor CPP Metanoia w Płocku.

Dodaje, że pierwszym preferowanym kontaktem jest telefoniczny i meilowy, ale też przez inne komunikatory, na przykład skype.

Jednocześnie Metanoia prowadzi zdalnie „Spotkania dla narzeczonych”, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Dokładny zakres działań CPP Metanoia w Płocku znajduje się na stronie www.cpp-metanoia.com.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę