Caritas przygotowała 350 paczek dla osób potrzebujących

350 paczek z żywnością przygotowała dla płocczan Caritas Diecezji Płockiej. Otrzymają je osoby, które przychodzą do stołówki Caritas na obiady, a także zgłoszą się do organizacji 23 grudnia br. Odbędzie się także wieczerza wigilijna dla bezdomnych, którzy mieszkają w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn.

Christmas-3026688_1920.jpg

Z powodu sytuacji pandemicznej w tym roku nie odbędzie się ogólnopłocka Wigilia Caritas dla osób bezdomnych i żyjących w trudnych warunkach materialnych. W tego typu świątecznym spotkaniu udział w tym roku wezmą jedynie mieszkańcy Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn, prowadzoną przez Caritas Diecezji Płockiej. Odbędzie się ona 24 grudnia w lokalu Caritas przy ul. Sienkiewicza 54 w Płocku.

Poza tym płocka Caritas przygotowała 350 paczek z żywnością, które będą rozdawane 23 grudnia, w lokalach Caritas przy ul. Sienkiewicza 34 i Sienkiewicza 54. Mogą się po nie zgłaszać osoby, które codziennie korzystają z obiadów przygotowanych przez Caritas, a także pozostali płocczanie, zmagający się z trudnościami materialnymi.

„Paczki świąteczne w tym roku będą wyjątkowo obfite. Znajdzie się w nich różnego rodzaju żywność m.in. ryby, konserwy, ciasta, a także słodycze. Mamy nadzieję, że dzięki tym paczkom święta Bożego Narodzenia zostaną przeżyte godnie i radośnie” – powiedział ks. kan. Szczepan Bugaj, dyrektor Caritas Diecezji Płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę